Община Карлово

Официален сайт


1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Срок за издаване: 7 дни
Такса: без такса

2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал

Необходими документи:
1.Декларация по образец
2. 2 бр. медицински свидетелства
3. Данни за свидетелите
Срок за издаване:  7 дни
Такса: без такса

3.  Издаване на бележка за погребение

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
 Такса: 0,50 лв.

4. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
Такса: без такса

5. Отпечатване на некролози 5 бр

Такса: 2,50 лв.

6. Доставка на ковчег гр. Карлово

Такса: 5 лв.

7. Превоз на покойник гр. Карлово

Такса: 5 лв.

8. Превоз при погребение

Такса: 10 лв.

9. Осигуряване на автобус

Такса: 5 лв.

10. Изкопаване на гроб машинно - единичен

Такса: 30 лв.

11. Изкопаване на гроб ръчно

Такса: 50 лв.

12.  Урнополагане

Такса: 10 лв.

13. Превоз на покойник извън гр. Карлово

Такса: 0.60лв./кв.км.

14. Такса "Сватба" класически ритуал

Такса: 60 лв.

15. Изнесен сватбен ритуал

Такса: 120 лв.

16. Изкопаване на гроб машинно - двоен

Такса: 40 лв.

17. Надгробно слово

Такса: 5 лв.

18. Ползване на гробни места - До 15 години - единичен гроб

Такса: 20 лв.

19. Ползване на гробни места - До 15 години - двоен гроб

Такса: 40 лв.

20. Ползване на гробни места - За вечни времена - единичен гроб

Такса: 70 лв.

21. Ползване на гробни места - За вечни времена - двоен гроб

Такса: 140 лв.

22. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Необходими документи:
1. Документ за самоличност
2. Издавения дубликат за издаване на българския документ
Срок за издаване:  7 дни
Такса: 20 лв.

23. Внасяне на украса от частни сватбени агенции

Такса: 40 лв.

24. Еднократна такса за почистване при изкопаване на стар гроб

Такса: 25 лв.

25. Месечна такса за поддържане и почистване на гроб

Такса: 15 лв.

26. Годишна такса за поддържане и почистване на гроб

Такса: 60 лв.