Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Върнато Решение № 794 от Областен управител на област Пловдив 14 Декември 2017 Посещения: 53
Връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовоте изисквания на Решение № 748, взето с протокол № 28 от 26.10.2017 г. 07 Ноември 2017 Посещения: 96
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 Октомври 2017 Посещения: 74
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 Септември 2017 Посещения: 187
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 Септември 2017 Посещения: 198
Върнато решение № 622 от 25.05.2017 год. на ОбС Карлово от Областен управител на Област Пловдив 08 Юни 2017 Посещения: 453
Върнато решение № 596, взето с протокол №22 от 2.04.2017 г. 16 Май 2017 Посещения: 565
Решение № 489, взето с протокол № 19 от 26.01.2017 г. 15 Февруари 2017 Посещения: 1125
Върнато решение от Областен управител на област Пловдив № 430 от 24.11.2016 год..pdf 12 Декември 2016 Посещения: 1084
Върнати решения взети с протокол №12 от 25.08.2016 г. 16 Септември 2016 Посещения: 1136