Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Оспорено от Областния управител на област Пловдив Решение №691, взето с Протокол №26 от 31.08.2017 г. и Решение № 720, взето с поименно писмено гласуване на 28.09.2017 г. на общински съвет Карлово, с което е потвърдено 19 Октомври 2017 Посещения: 15
Решение 691 взето с протокол N:26 от 31.08.2017 19 Септември 2017 Посещения: 83
Върнато за повторно обсъждане решение № 683, взето с поименно гласуване на 28.08.2017 11 Септември 2017 Посещения: 96
Върнато решение № 622 от 25.05.2017 год. на ОбС Карлово от Областен управител на Област Пловдив 08 Юни 2017 Посещения: 340
Върнато решение № 596, взето с протокол №22 от 2.04.2017 г. 16 Май 2017 Посещения: 433
Решение № 489, взето с протокол № 19 от 26.01.2017 г. 15 Февруари 2017 Посещения: 963
Върнато решение от Областен управител на област Пловдив № 430 от 24.11.2016 год..pdf 12 Декември 2016 Посещения: 964
Върнати решения взети с протокол №12 от 25.08.2016 г. 16 Септември 2016 Посещения: 1005
Върнато Решение № 242, взето с протокол № 8 от 27.04.2016 год 10 Май 2016 Посещения: 1981
Върнати решения взети с протокол №6 от 25.02.2016 г. 15 Март 2016 Посещения: 1533