Община Карлово

Официален сайт

Възложител
ДГ Слънце
Състояние
Затворена
Краен срок за подаване на оферти
11/07/2017 17:00
Преписка
Решения/Обявления/Информации
Документи
pdf обява - 04.07.2017 г
pdf заповед 04.07.2017 г.
httpkarlov документация

pdf протокол дг слънце 17.07.2017 г.