Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 31.10.2017 г. 31 Октомври 2017 Посещения: 60
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” към Община Карлово 09 Октомври 2017 Посещения: 166
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 27.09.2017 г. 27 Септември 2017 Посещения: 113
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 27.09.2017 г. 27 Септември 2017 Посещения: 93
Социални работници в Отдел "Закрила на детето". 20 Септември 2017 Посещения: 195
Конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” 19 Септември 2017 Посещения: 258
Обявление относно събеседване за заемане на длъжност в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ 07 Септември 2017 Посещения: 332
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 11.08.2017 г. 11 Август 2017 Посещения: 189
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.08.2017 г. 11 Август 2017 Посещения: 207