Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 13.03.2018 г. 13 March 2018 Hits: 109
Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. Карлово 14 February 2018 Hits: 214
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 19.01.2018 г. 19 January 2018 Hits: 192
Конкурс за избор на здравен медиатор за с. Розино, общ. Карлово 09 January 2018 Hits: 302
Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – І – Карлово” ЕООД гр.Карлово - избор на управител. 02 January 2018 Hits: 290
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 15.12.2017 г. 15 December 2017 Hits: 183