Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Главен експерт в отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” към Община Карлово 09 October 2017 Hits: 73
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 27.09.2017 г. 27 September 2017 Hits: 69
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 27.09.2017 г. 27 September 2017 Hits: 56
Социални работници в Отдел "Закрила на детето". 20 September 2017 Hits: 111
Конкурс за длъжността: Главен експерт в отдел „Природни ресурси, екология и земеделие” 19 September 2017 Hits: 175
Обявление относно събеседване за заемане на длъжност в отдел „Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството“ 07 September 2017 Hits: 255
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 11.08.2017 г. 11 August 2017 Hits: 141
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.08.2017 г. 11 August 2017 Hits: 145