Община Карлово

Официален сайт

Местни данъци и такси

Местни данъци и такси

За допълнителна информация:0335/ 54693, 54694, 54695, 54696, 54697

 


Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК

Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул. “Парчевич” № 8а. Администрацията на Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Карлово и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Отдел “Местни данъци и такси” при Община Карлово на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.

Име Адрес АУЗД № и дата, връчен на Покана за вр.АУЗД № и дата, връчена на дата на поставяне дата на сваляне
2. МИЛКО ИВАНОВ ШЕКЕРЕВ КАРЛОВО, УЛ."ГРАФ ИГНАТИЕВ" № 16 1486-109-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3430/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 г. 02.08.2016
3. ИВАН МИТКОВ ТОДОРОВ КАРЛОВО, УЛ."ДЪБЕНСКО ШОСЕ" № 17 1486-111-1/01.06.2016 ВР.15.07.2016 94-00-3429/02.06.2016 ВР.15.07.2016 18.07.2016 г. 02.08.2016
4. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ КАРЛОВО, УЛ."ГИНА КУНЧЕВА" № 9, АП.15,ЕТ.3 1478-87-1/26.05.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016
5. СТЕФАН МАРИНОВ ИВАНОВ КАРЛОВО, УЛ."ДОБРИ ВОЙВОДА" № 1 24-1/14.04.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016
6. ГАЛАНТ-808-ПЕТКО РАЧЕВ КАРЛОВО, УЛ."АНГЕЛ КЪНЧЕВ" № 3 23-1/08.04.2016 ВР.15.07.2016   18.07.2016 г. 02.08.2016
7. МАРИАНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 1, АП.10, ЕТ.2 1486-103-1/01.06.2016Г. ВР.26.07.2016   27.07.2016 г. 11.08.2016
8. САИД МУСТАФА АХМЕД КАРЛОВО, УЛ."ПИРИН" № 19 1546-156-1/09.06.2016 ВР.26.07.2016 94-00-3689/10.06.2016 ВР.26.07.2016 27.07.2016 г. 11.08.2016
9 МАРИЯ ДИМИТРОВА КУЗМАНОВА КАРЛОВО, УЛ."КАЛОЯН" № 2 1650-233-1/05.07.2016 ВР.11.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016
10 ТАНИ ООД ГР.КАРЛОВО, УЛ."ПАРЧЕВИЧ" № 48, ВХ.А, ЕТ.3 А-12-1/11.08.2014;А-155-1/17.11.2014;1750-324-1/04.08.2016 ВР.11.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016
12 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НОТОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 70, ВХ.А, ЕТ.2, АП.5 1670-263-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016   02.09.2016 г. 26.09.2016
13 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХУБАВЕЦ" № 10 1627-1/04.07.2016 ВР.18.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016
14 ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" № 7 1629-221-1/04.07.2016 ВР.17.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016
15 ДИМИТЪР МАРИНОВ МАКАВЕЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ."БЕЗИМЕННА" № 13А 1663-251-1/07.07.2016 ВР.18.08.2016 94-00-4605/08.07.2016 ВР.18.08.2016 07.09.2016 г. 26.09.2016
16 ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ШАНДАРСКА ГР.КАРЛОВО, БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 26, АП.9, ЕТ.2 1685-272-1/19.07.2016 ВР.17.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016
17 ВЕЛИЗАРА НАНКОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 53, ЕТ.4 1582-182-1/22.06.2016 ВР.26.07.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016
18 БУЛ ТИМ - ПЕТЪР КОЛЕВ ЕТ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 21, ЕТ.4 1481-90-1/26.05.2016 ВР.26.07.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016
19 ЕВГЕНИ БОРИСОВ КАЛАДЖИЙСКИ КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.СКОБЕЛЕВ"10,ВХ.В,АП.11,ЕТ.4 1616-209-1/28.06.2016 ВР.29.08.2016   07.09.2016 г. 26.09.2016
21 ТЕХНО-2 ЕООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРАНДЖА" № 4 А-48-1/25.08 .2014 И А-161-1/18.11.2014 ВР.19.08.2016   07.09.2016г. 26.09.2016
22 СТАЙКО ЖЕЛЕВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.А.СТАМБОЛИЙСКИ № 12   94-00-4607/08.07.2016 ВР.25.08.2016 7.9.2016 26.09.2016
23 ЕЛЯЙДИН ИЛМИЕВ ЧАПАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.ЕДЕЛВАЙС №1А 1689-280-1/19.07.2016 ВР.29.08.2016   7.9.2016 26.09.2016
24 АТАНАС ДЕЛЕВ ДЕЛЕВ ГР.КАРЛОВО, УЛ.ВОДОПАД 16 1623-211-1/04.07.2016 ВР.19.08.2016   7.9.2016 26.09.2016
25 ВИОЛЕТКА ДАФЧЕВА НЕДЕЛКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИ 15 1646-227-1/05.07.2016 ВР.19.08.2016   7.9.2016 26.09.2016
26 МАРИН ИЛИЕВ КАЧАРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.ИВ.ПОПОВ№ 12, АП.5, ЕТ.3 1669-262-1/07.07.2016 ВР.26.08.2016 94-00-4603/08.07.2016 ВР.26.08.2016 7.9.2016 26.09.2016
27 АРИФ МЕХМЕД ЯСА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 93   94-00-4782/14.07.2016 ВР.26.08.2016 13.10.2016 Г. 26.10.2016
28 СТЕФКА СТЕФАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА ГР.ПЛОВДИВ,Ж.К.ТРАКИЯ № 332, ВХ.В,АП.5,ЕТ.2 2207-722-1/01.09.2016 ВР.28.09.2016   13.10.2016 Г. 26.10.2016
             
30 ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ С.КАРАВЕЛОВО, УЛ."СТРЕМСКА" № 9 1748-321-1/25.07.2016 ВР.30.09.2016   18.10.2016 31.10.2016
31 ИЛИН ЯНКОВ АЛЕКСАНДРОВ С.ВЕДРАРЕ, КОМПЛЕКС КТЗ № 7, ВХ.Б,АП.82,ЕТ.2 1863-414-1/19.08.2016 ВР.30.09.2016   18.10.2016 31.10.2016
             
33 СИМЕКС И КО ЕООД ГР.КАРЛОВО, УЛ."Т.РАЙНОВ" № 47 1527-139-1/08.06.2016 ВР.30.09.2016 94-00-281/09.06.2016 ВР.30.06.2016 18.10.2016 31.10.2016
34 ХРИСТО СТОЯНОВ МАСЕВ ГР.КАРЛОВО, БУЛ."ХР.БОТЕВ" № 10 А 1486-112-1/01.06.2016 ВР.27.07.2016   18.10.2016 31.10.2016
35 ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЕ ГР.КАРЛОВО, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ" №34 А-60-1/27.08.2014 ВР.19.08.2016   18.10.2016 31.10.2016
36 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГЕНКОВ ГР.КАРЛОВО, ПЛ."В.ЛЕВСКИ" №3 1610-200-1/22.06.2016 ВР.08.08.2016 94-00-4136/23.06.2016 ВР.08.08.2016 18.10.2016 31.10.2016
37 ИВАЙЛО ФИЛИПОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №35,АП.9,ЕТ.3 1650-232-1/05.07.2016 ВР.12.09.2016 94-00-4493/06.07.2016 ВР.12.09.2016 18.10.2016 31.10.2016
             
39 ТИХОМИР АНГЕЛОВ МАКАВЕЕВ С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."Л.КАРАВЕЛОВ" № 3   94-00-4972/20.07.2016 ВР.04.10.2016 18.10.2016 31.10.2016
40 ТАНЬО НИКОЛАЕВ АБРАШЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №10,ВХ.В,АП.42,ЕТ.5   94-00-5062/22.07.2016 ВР.04.10.2016 18.10.2016 31.10.2016
41 СТАНИМИР ПЕТРОВ БАБАЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ" № 76,АП.11,ЕТ.3 1693-286-1/20.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 31.10.2016
42 ИВАЙЛО ПЕТКОВ ИВАНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 26,АП.18,ЕТ.4 1745-317-1/25.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 31.10.2016
43 МЕТАЛХИМИНЖЕНЕРИНГ ООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."ШИПКА" № 5 1623-212-1/04.07.2016 ВР.04.10.2016   18.10.2016 31.10.2016
44 СЕМИХА ЮСЕИН ЧАЛЪМ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХРИСОТ ПРОДАНОВ" № 40 1923-477-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
45 ДИМИТЪР РОМЕОВ СТЕФАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН АСПАРУХ" № 52 1844-412-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016 94-00-6100/23.08.2016 ВР.12.10.2016 26.10.2016 15.11.2016
46 ИВАН НИКОЛОВ ЧИЧКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХР.ГЕНКОВ" № 5 1904-463-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
47 КАРЛОВСКА КОПРИНА АД ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА" № 40 1864-415-1/19.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
48 БОЯН ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 3 1875-433-1/22.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
49 ИВАНКА ДЕНКОВА ЙОШКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" № 14 1904-473-1/23.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
50 НИКОЛАЙ АТАНАСОВ КРЪСТАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №47 2009-567-1/25.08.2016 ВР.12.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
51 СВЕТЛА ТОДОРОВА ВАСЕВА ГР.СОФИЯ,РАЙОН ВИТОША,Ж.К."БЪКСТОН"№17,ВХ.Б,АП.24,ЕТ.3 1946-488-1/24.08.2016 МР.11.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
52 НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ КАРАКОЛЕВ ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ."6-ТИ СЕПТЕМВРИ" №61,АП.5,ЕТ.3 2089-632-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
53 НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА ГР.ПЛОВДИВ,Ж.К.ТРАКИЯ № 14,ВХ.А,ЕТ.1 2089-649-1/30.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
54 ДИМИТЪР ГАНЧЕВ КОЛАКСЪЗОВ ГР.ПЛОВДИВ,БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ"№145,АП.11,ЕТ.4 1955-501-1/24.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
55 ДОНКА ЛАЗАРОВА ГЪРДЕВА ГР.ПЛОВДИВ,ПЛ."КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ" №1,АП.26,ЕТ.7 2029-585-1/26.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
56 АНГЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГР.ПЛОВДИВ,УЛ."МАРИН ДРИНОВ" № 7,АП.14,ЕТ.5 2045-591-1/26.08.2016 ВР.14.10.2016   26.10.2016 15.11.2016
             
58. НЕЛИ ЙОРДАНОВА КУРТЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ХАДЖИ ДИМИТЪР" №150,АП.33,ЕТ.4 2000-557-1/25.08.2016 ВР.14.10.2016   27.10.2016 15.11.2016
59. БИСЕР ВАНЬОВ СТАМЕНОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ,Ж.К."ЛЕВСКИ ЗОНА Г"№28,ВХ.В,АП.81,ЕТ.5 2203-720-1/01.09.2016 ВР.28.09.2016   27.10.2016 15.11.2016
             
61. ЧОНО ИВАНОВ ДЕЛИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЗЛАТНА ЛИВАДА" № 33 1823-385-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
             
65. КОНСТАНТИН ИВАНОВ БАКАЛОВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" 3   94-00-5810/15.08.2016 ВР.14.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
             
67. ИВАН НЕШКОВ НОНОВ ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №36,ВХ.Б,ЕТ.3 1788-361-1/17.08.2016 ВР.17.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
68. ДОНКА МАРИНОВА БОЖКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ВАСИЛ КИРКОВ" № 8 1954-500-1/24.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
69. СТОЙКО ИВАНОВ МАНАВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №3 2000-556-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
70. СТАНКО ИВАНОВ КОЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №5,АП.4,ЕТ.2 2088-627-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
71. ТОДОРКА ВАСИЛЕВА БАНЧЕВСКА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б 2028-580-1/26.08.2016   31.10.2016 15.11.2016
72. НЕДКА СТОЯНОВА ДИМОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 1987-530-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
73. ГЕРГАНА ЛИПОВА ТОПОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 85 2084-622-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
74. КРАСИМИР ПЕНЧЕВ БАНЧЕВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4Т.РАЙНОВ" №31,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.1 2048-611-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
75. СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГАНЬО МАДЖАРЕЦА" №9 1993-544-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
76. НИКОЛАЙ ИВАНОВ КРЪШКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГИНАКУНЧЕВА" №9,АП.15,ЕТ.3 1833-399-1/30.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
77. ВАЛЕНТИН СТОЙКОВ СТОЙКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПЕТКО СЪБЕВ" №14 1874-430-1/22.08.2016 ВР.12.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
78. ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ДЪБЕНСКО ШОСЕ" №39,ВХ.А,АП.15,ЕТ.2 1811-375-1/18.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
79. НЕНКА ЙОНЧЕВА ПАВЛОПУЛУ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58 1904-474-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
80. НЕНКО ИВАНОВ КАЦАРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ4 № 8 1806-366-1/17.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
81. КОСТАДИН СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №2 1956-502-1/24.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
82. ДИДО ХРИСТОВ НЕНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №21,ВХ.Б,ЕТ.3 1995-549-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
83. ИВАН ТИНЧЕВ КАРАДЖОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" № 70 1998-553-1/25.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
84. ЕЛИ СТЕФАНОВА КИСЕЛКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" № 10 2024-569-1/26.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
85. АЛЕКСАНДЪР МОМЧИЛОВ МИНЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЙОРДАН ЙОВКОВ" № 4 2026-575-1/26.08.2016 ВР.19.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
86. ЕЛЛАС-ДИМИТЪР ЯНЕВ ЕТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."БАЛКАНСКА" 12 1766-343-1/09.08.2016 ВР.14.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
87. ТОШО ЛАЗАРОВ ЛЕСОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ИСКЪР,Ж.К."ДРУЖБА"№26,ВХ.Е,АП.121,ЕТ.3 1875-443-1/22.08.2016 ВР.04.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
88. ПЛАНЕТ СЪРВИС ООД ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛОЗЕНЕЦ,БУЛ."ПЕЙО К.ЯВОРОВ" №6,АП.5,ЕТ.3 1764-332-1/04.08.2016 ВР.30.09.2016   31.10.2016 15.11.2016
89. "ИПС ИНФРАСТРУКТУРА" АД ГР.СОФИЯ,Р-Н ТРИАДИЦА,УЛ."НЕОФИТ РИЛСКИ" №32 1764-329-1/04.08.2016 ВР.10.10.2016 90-00-517/19.08.2015 ВР.10.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
92. АЛЕКСАНДРИНА БОГОСЛАВОВА ЯНАКИЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №37,ВХ.А,АП.7,ЕТ.2 2284-778-1/07.09.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
93. ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."Т.РАЙНОВ" № 49 2164-681-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
94. НИКОЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО,БУЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ" №28,АП.46,ЕТ.7 2265-775-1/02.09.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
95. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ТАНЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЯНЕ САНДАНСКИ" № 12 2105-664-1/31.08.2016 ВР.21.10.2016   31.10.2016 15.11.2016
96. ИВЕЛИНА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ" № 40А   94-00-6563/12.09.2016 ВР.21.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
97. ДИМИТЪР ЯНЕВ ЯНЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4БАЛКАНСКА" № 12   94-00-6563/12.09.2016 ВР.21.10.2016 31.10.2016 15.11.2016
100. ФЕЙЗИ МЕХМЕДОВ ФЕЙЗУЛОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н НАДЕЖДА,Ж.К."НАДЕЖДА"№441,ВХ.Б,АП.11,ЕТ.2 1964-523-1/24.08.2016 ВР.13.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
101. ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ ГР.БУРГАС,УЛ."СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" №103,АП.5,ЕТ.2 2089-650-1/30.08.2016 ВР.20.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
102. ЙОРДАНА НИКОЛОВА МОТОВА-БАЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ДОБРИ ВОЙВОДА" №13,ВХ.А 2333-836-1/08.09.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
103. ВЕСКО ПЕТРОВ ИВАНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХРИСТО ПРОДАНОВ" № 35А 2217-735-1/01.09.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
             
105. ЕЛЕНА НИКОЛОВА СЛЕВЧЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ЗАМЕНХОВ" №2 2067-616-1/29.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
106. ХРИСТО ГАНЧЕВ ХРИСТОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТАРА ПЛАНИНА|" №28 1843-403-1/19.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
107. ДИМКА ВАСИЛЕВА МИХАЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЕВСТАТИ ГЕШЕВ" №5 1875-441-1/22.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
108. ИВАН ТОДОРОВ МОФИКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВАЙЛО" № 9 1964-524-1/24.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
109. ТАНЯ АНГЕЛОВА ЖЕЛЯЗКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" № 45 2066-602-1/29.08.2016 ВР.24.10.2016   16.11.2016 02.12.2016
110. ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ДИМИТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ТАНЧЕВ" № 2,ВХ.А 2176-685-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
112. ВИДОЛ НЕДЕЛЕВ ТРИЧКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАНОВ"№38 2176-686-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
113. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №78,ВХ.А 1994-545-1/25.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
114. СТЕФАНА ГЪРДЕВА ДИМИТРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-РТАНЧЕВ"№2 2183-703-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
115. ДИМИТЪР ЯНКОВ ДАСКАЛОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №62 2105-660-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
116. МУСТАФА САИД АХМЕД ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПИРИН" №19 2149-694-1/31.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
117. АНТОАНЕТ КРУМОВ НАЙДЕНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №53,ЕТ.4 2105-645-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
118. ТОДОР ДОНЧЕВ БУРГУДЖИЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №6 2098-693-1/30.08.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
119. МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ МИРЧЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.Р.СЛАВЕЙКОВ" №8 2244-748-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
120. ИВАНКА ВИДОЛОВА ТОДОРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ВОДОПАД" № 31 2229-743-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
121. КОЛЬО ДОНЧЕВ ТИВСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ"№10 2263-751-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
122. АНКА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВ.ВАЗОВ"№21 2265-754-1/02.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
123. ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ИВ.ВАЗОВ" № 36А 2299-807-1/07.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
125. НЕЛИ ДОНЧЕВА ЕДРЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ"№14 2164-667-1/31.08.2016 02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
126. КАРЛ ПЕТЕР УИЛБЪРТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."СВЕЖЕН" №14,АП.5,ЕТ.3 2212-715-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
127. ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЯНКОЛОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" №20 2225-759-1/01.09.2016 ВР.02.11.2016   16.11.2016 02.12.2016
128. СУНАЙ ШЕКРЮ ДЖОКО ГР.КАРЛОВО, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯТА № 86 2295-796-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
129. КОЛЬО ДОНЧЕВ БИКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №80, АП.12,ЕТ.4 2324-819-1/07.09.2016 Г.ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
131. ПЕТЪР МИНЧЕВ ПЕТРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" №35,ВХ.Б,АП.12,ЕТ.2 1962-520-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
132. СЛАВИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ПЛИСКА" № 13 2087-626-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
133. ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ДОНЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ПАРЧЕВИЧ" №58,ВХ.А,АП.30 2323-817-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
134. ПЕНКА ДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВСКА ГР.КАРЛОВО,УЛ."МЕДЕН ДОЛ" № 10,ВХ.В,АП.36,ЕТ.4 2083-621-1/29.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
136. АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ХАН КРУМ" №2,ВХ.В,АП.27,ЕТ.3 2265-777-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
137. ПЛАМЕН СТОЯНОВ КОЛЕВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №55,ВХ.Б,АП.15,ЕТ.2 2331-834-1/08.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
138. ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" № 72 2292-783-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
139. МАРИЯ СТАЙКОВА КОЛЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАЙКО ДАСКАЛОВ" №5,АП.4,ЕТ.2 2284-791-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
140. СОНЯ РУСИНОВА ПОПОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ТОДОР КАБЛЕШКОВ" № 60 2283-798-1/07.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
141. НИНА ТОДОРОВА ЦАНКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."СТРЯМА" № 24 2325-823-1/08.09.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
142. ТОДОР ИЛКОВ АРДИНСКИ ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64   94-00-6540/10.09.2016 ВР.10.11.2016 2.12.2016 16.12.2016
143. ВЕЛИНА ИВАНОВА АБАДЖИЕВА ГР.СОФИЯ,Р-НИЗГРЕВ,УЛ."ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ" №12,ВХ.Б,АП.14,ЕТ.2 1960-517-1/24.08.2016 ВР.10.11.2016   2.12.2016 16.12.2016
144. НИКОЛИНА ИЛИЕВА ТОМАНОВА ГР.СОФИЯ,Р-НТРИАДИЦА-СРЕДЕЦ,УЛ."ТУЛОВО/ТОДОР СТРАШИМИРОВ" №7,ЕТ.2 1875-434-1/22.08.2016 ВР.31.10.2016   2.12.2016 16.12.2016
145. МАРИАНА НИКОЛАЕВА БАНКОВА ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,Ж.К.КРАСНО СЕЛО№197,АП.56,ЕТ.14 2047-593-1/26.10.2016 ВР.11.10.2016   2.12.2016 16.12.2016
146. ИВАН ДИМИТРОВ СТАМБОЛОВ ГР.СОФИЯ,Р-НКРАСНО СЕЛО,БУЛ.4ХР.БОТЕВ" №23,АП.9,ЕТ.4 2043-586-1/26.08.2016 ВР.11.10.2016   2.12.2016 16.12.2016
147. ТЕОДОРА РУМЕНОВА ТАБАНЛИЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛОЗЕНЕЦ,УЛ."ПЕРСЕНК" №15,ВХ.В,АП.27,ЕТ.1 1991-538-1/25.08.2016 ВР.12.10.2016   07.О2.2017 17.3.2017
148. РАЛИЦА ХРИСТОВА УИЛЯМСЪН ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛЮЛИН,Ж.К.ЛЮЛИН№508,ВХ.Б,АП.45,ЕТ.4 2085-624-1/29.08.2016 ВР.19.10.2016   07.О2.2017 17.3.2017
149. СТОЯН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ ГР.СОФИЯ,Р-Н ЛЮЛИН,Ж.К.ЛЮЛИН№101,ВХЕБ,АП.32,ЕТ.3 1895-460-1/23.08.2016 ВР.19.10.2016   07.О2.2017 17.3.2017
150. РЕНИ ВАСИЛЕВА ВЕСЕЛИНОВА-НЕДЕЛЧЕВА ГР.СОФИЯ,Р-Н МЛАДОСТ,Ж.К.МЛАДОСТ 3№342,ВХ.1,АП.41,ЕТ.8 1999-554-1/25.08.2016 ВР.27.10.2017   22.О2.2017 17.3.2017
151. ПЕТРАНКА СТОЯНОВА ДЮЛГЕРОВА ГР.КАРЛОВО, УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №94 2332-832-1/08.09.2016 ВР.24.02.2017   21.3.2017 10.4.2017
152. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОНОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ"В.КАРАИВАНОВ" №76,АП.12,ЕТ.3 2405-858-1/07.10.2016 ВР.24.02.2017   21.О3.2017 10.4.2017
153. АНКА ВАСИЛЕВА МАРКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.ЛЕВСКИ" № 64   94-00-8325/16.11.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
             
155. ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ИВАНОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №80,ВХ.В,АП.12,ЕТ.4   94-00-7902/31.10.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
156. АПОСТОЛ ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ.4КАЛОФЕР ВОЙВОДА" № 11 Б   94-00-6821/19.09.2016 ВР.10.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
157. МАРГАРИТА СТАНЕВА ГЮРОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ.4ГРАДИНАРСКА" №6,ВХ.Б,АП.6,ЕТ.3   94-00-7170/30.09.2016 ВР.27.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
158. ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."РАКОВСКА" №2,ВХ.В,АП.2,ЕТ.1   94-00-7065/27.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
159. РОСИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ТРИЧКОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."В.КАРАИВАОНВ" №38   94-00-7005/26.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
160. ЯНЕ КАР ООД ГР.КАРЛОВО,УЛ."КАЛОФЕР ВОЙВОДА" № 30   94-00-438/21.09.2016 ВР.28.02.2017 21.О3.2017 10.4.2017
161. ГИНКА ПРОДАНОВА ЛАУ ГР.КАРЛОВО, УЛ."ГЕН.КАРЦОВ" №3,АП.11,ЕТ.3 1688-275-1/19.07.2016 Г. ВР.01.11.2017 105/19.07.2016 г. 13.11.2017  
162. ХРИСТО МИТКОВ ДИМИТРОВ ГР.БАНЯ, УЛ."ГАРОВА" №20 1654-249-1/07.07.2016 Г. ВР.06.11.2017 93/07.07.2016 14.11.2017  
163. ВЪЛКО ПЕТРОВ БАХЧЕВАНСКИ С.ВЕДРАРЕ,КОМПЛЕКС КТЗ №17,ВХ.А,АП.95,ЕТ.2 1651-236-1/05.07.2016 ВР. 06.11.2017 90/05.07.2016 14.11.2017  
164. СОУЛ-ТРЕКС ООД С.КЛИМЕНТ,УЛ."5-ТА" № 9 1785-357-1/16.08.2016 ВР.31.10.2017 114/16.08.2016 13.11.2017  
165. РАЙЧО ПЛАМЕНОВ САВОВ С.СТОЛЕТОВО, УЛ."10-ТА" №8 1603-191-1/22.06.2016 ВР.24.10.2017   13.11.2017  
166. ВЕРА МОДА ООД ГР.БАНЯ,УЛ."3-ТИ МАРТ" № 2 1575-171-1/21.06.2016 ВР.06.11.2017 67/21.06.2016 14.11.2017  
167. РУМЕН РАЙЧЕВ САВОВ С.СТОЛЕТОВО,УЛ."10-ТА" № 8 1575-170-1/21.06.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017  
168. МАНАНА ЕООД С.ХРИСТО ДАНОВО,УЛ."23-ТА" № 2 1527-141-1/08.06.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017  
169. ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВА ЦВЕТАНОВА ГР.БАНЯ,УЛ."ЗЕМЕДЕЛСКА" № 2Б 1470-75-1/26.05.2016 ВР.06.11.2017   13.11.2017  
170. ЛЕНКО ХРИСТОВ ТОНЧЕВ С.ВАСИЛ ЛЕВСКИ,УЛ."60-ТА" №16 13-1/23.02.2016 ВР..02.11.2017   13.11.2017  
171. РУМЕН ПЕНКОВ КАМБОВ ГР.КАРЛОВО,УЛ."П.ЮРУКОВ" №13,АП.1 9-1/23.02.2016 ВР.01.11.2017   13.11.2017  
172. ИНА-ЕЛ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕТ ГР.КАРЛОВО,УЛ."ЮМРУК ЧАЛ" №1 2483-864-1/01.12.2016 ВР.01.11.2017 90-00-987/02.12.2016 ВР-01.11.2017 13.11.2017  
173. ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."ДАСКАЛ БОТЮ" №16 2220-736-1/01.09.2016 ВР.01.11.2017   13.11.2017  
174. ЕЛЕНА НИКОЛОВА СЛАВЧЕВА ГР.КАРЛОВО,УЛ."Д-Р ЗАМЕНХОВ" № 2 2067-616-1/29.08.2016 ВР.01.11.2017   13.11.2017  
175. ДИМИТРА-1 ООД С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."БЕЛИ БРЕЗИ" №2 1654-248-1/07.07.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017  
  НЕНКО САВОВ САВОВ С.КАРАВЕЛОВО,УЛ."БЕЛИ БРЕЗИ" №2 1579-174-1/21.06.2016 ВР.31.10.2017   13.11.2017  

Електронна справка за задълженията и плащанията по ЗМДТ

Untitled-3

 

Електронната справка в сайта на Община Карлово вече показва всички задължения и плащания на фирми и физически лица за задължения по ЗМДТ. Достъпът до информацията става с персонален идентификационен номер (ПИН), който се издава безплатно в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово. ПИН се получава веднага, ако заявлението за издаването му е подадено в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово по постоянен адрес или адреса на управление за юридически лица. Информацията се на намира в раздел “Местни данъци и такси”, подменю “Проверка на задълженията”.

 

>>>ВХОД<<<

 

 

 

 

Често задавани въпроси и отговори:

От къде мога да получа своя персонален идентификационен код (ПИН)?

Получаването на ПИН става след подаване на заявление(готов образец), лично или чрез упълномощено с нотариално пълномощно лице. Заявлението трябва да подадете в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А, където ще получите и своя ПИН.

 

Какво представлява персоналния идентификационен код (ПИН)?

Това е цифров код, който дава достъп на клиентите на Отдел ”МДТ” при Община Карлово до някои електронни услуги без да е необходимо закупуването на електронен подпис.

 

Кои електронни услуги ще бъдат достъпни с ПИН?

 

Проверка на задълженията и плащанията на данъци и такси по ЗМДТ.

 

В какъв срок ще получа своя ПИН?

В момента, след подаване на заявлението.

 

Мога ли да подам заявлението за издаване на ПИН по пощата?

 

Да, но получаването на ПИН става лично в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово на адрес: гр. Карлово, ул.”Парчевич” №8А

 

Какво да направя, ако загубя своя ПИН?

 

Незабавно трябва да уведомите Отдел ”МДТ” при Община Карлово, за да бъде прекратен достъпът до личните Ви данни чрез този код. Уведомяването става отново чрез подаване на заявление в офиса на Отдел ”МДТ” при Община Карлово, като в него се отбелязва графата „промяна на персоналния идентификационен код”.          

Банкови сметки Община Карлово

Банкови сметки

ОБЩИНА КАРЛОВО

Untitled-3

ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365 АДРЕС:ГР.КАРЛОВО,УЛ.”ПЕТКО СЪБЕВ”№1

ОТДЕЛ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

БАНКОВА СМЕТКА

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – КЛОН КАРЛОВО

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN - BG 81 FINV 9150 8416 0253 82

BIC   - FINVBGSF

Вид плащане                                                           к о д

Патентен данък                                                        44 14 00

Данък върху недвижимите имоти                       44 21 00

Данък върху наследствата                                   44 22 00

Данък върху превозните средства                     44 23 00

Такса за битови отпадъци                                     44 24 00

Данък при придобиване на имущества              44 25 00

по дарение и по възмезден начин

Туристически данък                                               44 28 00

Други данъци                                                          44 34 00

Глоби, санкции, неустойки,                                  44 65 00

обезщетения и начети

Такси за административни услуги                       44 80 07

Забележка:

1. Лихвите се превеждат към съответния вид плащане и код за плащане.

2. При плащане по банкова сметка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОСОЧВАЙТЕ

регистрационен № и рама на МПС и партиден № на недвижимия имот.