Община Карлово

Официален сайт

IMAG1718


Дата на раждане:

07.08.1973 г.

Образование:

  • Счетоводство и контрол  -Стопанска Академия - Димитър Ценов гр. Свищов 1992 до 1997 - Магистър
  • Право - Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” - 2001 до 2006 - Магистър
  • Публична администрация - ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград - 2006-2008г. -Магистър
Професионална кариера:от 11 Юли 1996 до 25 Октомври 1999

  • Гл. счетоводител
Общинска Болница - Иван Раев гр. Сопот

Дати от 25 Октомври 1999 - 04 Януари 2006 г.

  • Гл. счетоводител Дирекция „Хуманитарни дейности”
Община Карлово

от 04 Януари 2006 г. – 03 Декември 2007 г.

  • Главен счетоводител - Началник отдел Счетоводство - Образование и култура
Община Карлово

от 26 Март 2008 г. – 31 Декември 2010 г.
  • Зам. главен счетоводител
Импакт Корпорейшън АД Пловдив

от 01. 01. 2011 г. до 12.12.2011 г.

  • Гл. счетоводител
КОЛОРИ 2005 ЕООД, Пловдив

от 12.12.2011 г. до момента

  • Директор на дирекция “Адиминистративно информационно и правно обслужване”