Община Карлово

Официален сайт

Образование:

 • Специална педагогика -ПУ „Паисий Хилендарски” 1998 г. – 2003 г.
  Бакалавър
 • Училищна психология - ПУ “Паисий Хилендарски” 2003 г. - 2005 г.
  Магистър
 • Публична администрация - ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград - 2007-2008г. -Магистър
 Допълнителна квалификация:
 • TUV NORD Akademie и Технически университет – София -31.03.2005 г.
 • СУ „Св. Климент Охридски” Управление на човешките ресурси 23.04.2004 г.
 • Институт по публична администрация- Практически въпроси по разработката и управлението на проектни предложения по ОП Конкурентноспособност 17.10.2008 г.
Професионална кариера:февруари.2004 г.
– май 2004 г.
 • Главен специалист
Община Карлово
Дати от май 2004г.-януари 2006г.

 • Старши експерт
Община Карлово


октомври 2008 г.
до наст. момент

 • Началник на отдел
Община Карлово