Община Карлово

Официален сайт

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.08.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” гр.КАРЛОВО

ул. “Меден дол” № 10 тел. 0335/946-35

ФИЛИАЛ – гр.СОПОТ, ул.”Иван Вазов” № 34, тел.03134/76-61Работни места за специалисти с висше образованиe

4 монтажник на елементи за асансьори

1 психолог, училищен – 0,5 щат

1 учител, теоретично обучение – висше, спец.”Горско стопанство”

1 учител, биология и химия

1 учител математика и физика

8 учител, детска градина

2 офис, мениджър

6 учител в ГЦОУД в начален етап на основното образование

1 помощник-възпитател

1 управител ресторант – висше или средно образование; стаж по специалността 4-5 години, работа с компютър, владеене на чужд език

2 рецепционист, хотел – висше, средно образование; на две смени; владеене на чужд език; работа с компютър, с опит

1 учител в група за целодневно обучение

2 учител по автотранспортна техника

1 учител по музика

2 учител по английски език

1 учител по изобразително изкуство – лекторски

1 ресурсен учител, логопед – 0,5 щат

3 учител, начален етап

1 учител, прогимназиален етап – лектор 204 часа – информационни технологии

1 учител по английски език – 0,5 щат

1 учител-лектор по география -153 часа норматив

1 учител-лектор по изобразително изкуство – 187 часа

2 учител, прогимназиален етап – учебно-възпитателна работа /5-7 клас/

1 учител по БЕЛ

1 учител по математика

1 учител по ФВС

1 учител по руски език /2-4 клас/

1 психолог

1 учител начален етап, полуинтернатна група

1 учител по музика

1 хореограф

1 учител, подготвителна група

1 учител-лектор по история и цивилизация – 187 часа

1 учител-лектор по изобразително изкуство – 187 часа

1 учител-лектор по технологии и предприемачество – 136 часа

1 учител-лектор по музика – 187 часа

1 учител-лектор по физика и астрономия – 51 часа

1 учител-лектор по география и икономика – 153 часа

2 електромонтьор/механик

1 рехабилитатор

1 възпитател, начален етап

1 учител на деца с умствена изостаналост – учител на деца с УН, специална педагогика + НУП и психология – мин. 1 година стаж по специалността

1 лекар – неврология, физиотерапевт

1 учител ПИГ І -ІV клас

Работни места за специалисти с полувисше и ср.спец.образование

Работни места за лица със средно проф. , средно общо и основно образование9 продавач-консултант

7 готвач

6 сервитьор

2 работник кухня

1 машинен оператор, шиене

1 работник, спомагателни шивашки дейности

4 организатор, продажби

4 кредитен консултант – граждански договор

3 продавач вестници, списания и др.

1 администратор, хотел

1 склададжия

2 работник, автомивка /мияч/

3 обслужващ работник, промишлено производство

1 продавач- консултант интернет- търговия

1 шивач- права машина

1 шивач – оверлог машина

1 крояч

10 машинен оператор, шиене

2 формовчик

1 работник, поправка на джанти и гуми

2 електротехник, промишлено предприятие – 3 г. стаж по специалността

1 личен асистент

1 шивач

1 касиер- продавач

3 арматурист

2 кранист

5 монтажник, окачени тавани

5 работник, подови облицовки и настилки

3 кофражист

1 камериер

1 помощник-готвач

1 шофьор товарен автомобил /международни превози/

1 главен камериер

1 главен готвач

20 работник, сглобяване на детайли

1 гладач

1 продавач-консултант

20 машинен оператор, шиене

5 шофьор

5 багерист на комбиниран багер

50 манипулант, промишлеността

1 чистач-хигиенист

25 оператори

4 сортировач детайли

2 барман

3 градинар

5 шивач – мин.5 г. стаж

3 гладач- мин.3 г. стаж

5 общ работник

5 работник, формироване на хранителни продукти

5 контрольор, качество

3 обслужващ магазин

20 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

4 майстор-производство на тестени изделия

1 шофьор на тежкотоварен автомобил – кат. С + Е