Община Карлово

Официален сайт

Общински съвет – Карлово избра д-р Атанас Юнаков за управител на „Медицински център І – Карлово“

1441М

    На редовно заседание на Общински съвет – Карлово, проведено днес в зала „Васил Караиванов“, общинските съветници избраха д-р Атанас Юнаков за управител на „Медицински център – І – Карлово“ ЕООД. Д-р Юнаков е избран след конкурс за управител на центъра, проведен на 01.02.2018 г. 
   На днешното заседание съветниците приеха отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г. и разгледаха общо тридесет и девет докладни записки. 
   Всички решения взети на днешното заседание на ОбС - Карлово ще бъдат качени на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.

1442М

Започват проверки за спазване изискванията за отглеждане на домашни кучета

     Във връзка с постъпило до община Карлово разпореждане на Районна прокуратура Карлово с вх. № 11-00-94/07.02.2018 г. общинска администрация Карлово започва извършването на проверки за спазване изискванията за отглеждане на домашни кучета регламентирани в ЗВМД и местната нормативна уредба от собствениците им, а именно:
     Собствениците на кучета са длъжни:
     - да ги регистрират в община Карлово, непосредствено след придобиването им;
     - да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или други животни;
    - при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинският паспорт и регистрационен талон и да го представят за проверка на контролните органи;
     - да извеждат кучетата с повод, а агресивните кучета и с намордник;
     - да не въвеждат кучетата в детски площадки, закрити обществени сгради, заведения за обществено хранене, магазини, аптеки, лечебни и учебни заведения и прилежащите им дворове.
     При установяване на нарушения на собствениците ще бъдат съставяни актове от звено „Инспекторат“ при Община Карлово.
    Управителите на сгради в режим на етажна собственост е необходимо да предоставят на общинска администрация актуална информация за вписаните кучета в книгата на етажната собственост по реда на чл.7, ал.6 от ЗУЕС, изпълнявайки задълженията си по чл.23 ал.1 т.9, а именно: да предоставят в 30-дневен срок от вписването, информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината.
    За неизпълнение на задълженията си по ЗУЕС управителите на сгради в режим на етажна собственост носят административно наказателна отговорност, като се наказват с глоба от 300 до 1000 лв.
    Отдел „Природни ресурси, екология и земеделие“
     21.02.2018 г.

Интерактивна табела посветена на Васил Левски поставиха на детска площадка в с. Куртово

1434М
   Сирни Заговезни в село Куртово започна с преклонение пред подвига на великия Апостол на свободата – Васил Левски и отбелязване на 145-та годишнина от неговата гибел. В негова чест, с тематичен рецитал от деца, бе открита интерактивна табела, посветена на живота и делото му. Около портрета на Левски са наредени в хронологичен ред въртящи се кубчета, на които от едната страна са изписани годините, а от другата е изписано какви събития  са се случили през тази година. Табелата е изработена  по проект „По стъпките на Апостола“, спечелен от читалище „Пробуда-1933“ и финансиран от сдружение „Платформа Агора“. Табелата, посветена на Левски е поставена на детската площадка, за да може децата играейки да учат и помнят какво е сторил този велик българин, посветил живота си на нашата свобода. 
   Празникът „Старчовден“ продължи с вихрените танци на гостуващите кукерски състави от НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Баня и НЧ „Просвета“ село Соколица, които със страховити маски и звън на хлопки и чанове прогониха злите сили от селото и пожелаха здраве и берекет на жителите. Самодейците от гр. Баня бяха подготвили богата програма от песни и танци, с които обраха овациите на публиката. 
   Маскираните деца дефилираха пред публиката и представиха своите карнавални костюми. Всички деца получиха награди, осигурени от читалището.  Георги Гъделев, кукловод, зарадва деца и възрастни с представление на кукли на конци, които оживяваха, пееха и танцуваха под ръководството на сръчните му ръце. 
   Екипът на кметството и читалището в село Куртово поискаха прошка от всички жители на селото за сторените волни и неволни грешки през изминалата година и обещаха да работят още по-сплотено и целенасочено за облагородяване на селото и превръщането му в привлекателно място за живеене. 
   На празника имаше много музика, песни, танци и добро настроение!
Източник:НЧ „Пробуда – 1933“ с. Куртово

1435М

1436М