Община Карлово

Официален сайт

1330М
    В навечерието на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската година на културното наследство Българският културен институт – Прага в партньорство с Посолството на Република България и Община Прага организира културна програма в центъра на чешката столица. За участие в събитието е поканен състав от ансамбъл „Розова долина” при НЧ „Васил Левски-1861 г.” – Карлово
като представител на България и българската култура. Карловският състав ще поднесе музикално-танцов концерт „Жива традиция” на 7 декември 2017 г. на най-емблематичното място в Прага – Старомнестския площад. Традиционното събитие е част от календара на чешката столица и ще фокусира вниманието върху българските културни традиции. Участието на ансамбъл „Розова долина” в инициативата се осъществява с проект, реализиран по програма „Мобилност” към Национален фонд „Култура”. Ръководител на проекта е хореографът на ансамбъла – Мирослав Василев и е административно организиран от Иванка Балтова, организатор в НЧ „Васил Левски-1861 г.”. Концертът „Жива традиция” показва музикални и танцови образци от фолклорната практика в сценични форми с акцент върху българската маслодайна роза – един от символите на страната ни. Програмата съчетава и аудиовизуални композиции, които ще промотират Карлово и Долината на розите като културно-туристическа дестинация. По време на събитието Мирослав Василев ще проведе образователен танцов семинар (workshop) заедно с танцьорите от състава. Българският ансамбъл ще се представи с чешки фолклорни формации от различни региони на Чехия. Събитието се наблюдава от широка чешка общественост, представители на различни институции, дипломатически корпус, вътрешни и чуждестранни туристи, българска общност. Очаква се медийна активност от чешкото национално радио и телевизия, чешки и български електронни и социални медии. Инициативата има предпоставки за установяване на партньорства между НЧ „Васил Левски–1861 г.” – Карлово като водещ Арт център в Долината на розите и Община Карлово с чешки културни институции и неправителствени организации за обогатяване на представите и многостранните аспекти на българо-чешките културни връзки. „Участието на ансамбъл „Розова долина” и дейностите в проявата ще обогатят представата за страната ни като държава със значим принос в европейската култура и ще увеличат видимостта на предстоящото българско председателство” посочва директорът на Българския културен институт в Прага – г-жа Галина Тодорова. Целият комплекс от дейности е потенциален за създаване на нови форми и прояви в сферата на сценичните и приложните изкуства, културно-историческото наследство, традиционната култура, хуманитаристиката. Проектът дава възможност на ансамбъл „Розова долина” да разшири своите културни контакти в една модерна културна среда, в културни общности и социокултурни контексти. Изявата ще бъде особено ползотворна не само за местните общности, но и за международния културен обмен в навечерието на Европейската година на културното наследство.
Източник: НЧ „Васил Левски – 1861 г.“