Община Карлово

Официален сайт

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Г-Н ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

БЛАГОДАРНОСТ
От Донка Стоянова Китанова, родена и живуща в с. Певците, община Карлово

   Г-н Кмет,
   Чрез Вас искам да изкажа моята голяма благодарност на кмета на с. Певците, община Карлово, г-н Богдан Пенчев Богданов, затова че със съдействието на полицаите от гр. Сопот, помогнаха да бъдат заловени крадците на цялата ми зимнина. На 30 януари 2018 г. аз видях, че съм ограбена, а на 31 януари те бяха вече заловени. 
   Живея заедно с майка ми, която е неподвижна и е на 94 години, така и не сме разбрали кога и как са влезли. За жалост ми върнаха само няколко буркана зимнина, останалото са го изконсумирали. 
   Г-н кмет, радвам се, че има такива кметове, като Вас, кмета на с. Певците както и служители на полицията, които помагат на беззащитните пенсионерки. 
  Извинявайте за безпокойството, пожелавам на Вас и на нашия кмет много здраве, дълъг живот и все така всеотдайно да работите за нас!

06.02.2018 г.                                                                                                                                С почит: /п/
с. Певците                                                                                                                                   Д. Китанова


Оригиналният текст на писмото се съхранява в архива на община Карлово.