Община Карлово

Официален сайт

37k

     Днес на 13.04.2017г. община Карлово приключи възстановяването / изкърпване/  на пътни настилки по текущ ремонт и поддържането на участъците от републиканските пътища в границите на населените места :
   -   І-6 -  ул. „Ген. Карцов” и бул. „ Освобождение” в град Карлово;
   - ІІІ–607 -  ул. „Юмрукчал” в град Калофер.
    В изпълнението на дейностите по Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища през 2017г. между Агенция пътна инфраструктура и община Карлово.
38k