Община Карлово

Официален сайт

1504М
   Инициативни граждани, живеещи на улица „12-ти април“, поканиха кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов на среща по повод днешната знакова дата - Международен ден на космонавтиката, на която е наименувана улицата. По стар български обичай той бе посрещнат с питка и сол и разговаря с живущите на улицата по наболели техни проблеми. Жителите се възползваха от възможността и поставиха въпроси от различно естество, като: натовареното движение по тесните улици в района, поддържането на зелените площи, проблеми свързани с екологията, поддържането на обществения ред в квартала. Кметът се допита до жителите за предложения, относно бъдещото оформление на обособена площадка, намираща се в края на улица "12-ти април“. 
   На срещата с гражданите д-р Кабаиванов се запозна с тези и други проблеми, за които ще бъдат взети необходимите мерки за тяхното разрешаване от страна на общината или ще бъдат сигнализирани другите отговорни институции.

1505М

1506М