Община Карлово

Официален сайт

Във връзка с настъпилия зимен сезон гражданите стриктно да спазват правилата за движение по пътищата и да не паркират автомобилите си по основни пътни артерии. Най-критичните места  са: бул.”Освобождение”, ул.”Ген.Карцов”, ул. „Александър Стамболийски”, ул.„Хан Крум”, ул. Юмрукчал и ул. „Криволак”. Паркираните на платното автомобили възпрепятстват работата на снегопочистващата техника и затрудняват снегопочистването.
Напомняме, че съгласно чл. 19 ал. 1 от действащата наредба за Поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово: ”При снеговалеж и заледяване, ръководителите на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества, собственици на имотите, управители на етажна собственост са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите към имотите тротоари и работни площадки в района на обектите и безопасност на движението и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг.”
Същите подлежат на санкция при неизпълнение според разпоредбата.
Забранено е :
Да се изхвърля почистения сняг от тротоарите на уличните платна, да се натрупва до стволовете на дървета и до спирки на масовия градски транспорт.
CFB729C5 3CFF 4E53 B1BC F02EF1EF71FA    6D5102C7 37F3 4421 B391 6247D63631AC