Община Карлово

Официален сайт

1079M
     През 2017 година се навършват 105 години от откриване на гроба на създателя на Стара Велика България кан Кубрат, който се намира край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна. За отбелязване на годишнината е създаден Международен организационен комитет „Към завета – Кубрат – 105”.
За доизграждане на Мемориалния комплекс на гроба на кан Кубрат, Организационният комитет отправя призив към всеки родолюбив българин за съпричастност, като се включи в дарителската кампания.
     Средства може да се превеждат по дарителска банкова сметка:
 IBANBG60UBBS80021098341818
 BIC:UBBSBGSF – ОББ АД
 СДРУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ ПАРТИДА „ХАН КУБРАТ”