Община Карлово

Официален сайт

B549 

     Общински съвет Карлово взе решение община Карлово да изтегли дългосрочен заем, с който да бъдат покрити просрочени задължения. Това стана ясно на провело се заседание в зала „Васил Караиванов“ на 11.04.2018 г.
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов припомни, че на основание промените в Закона за общинския дълг, влезли в сила от 2018 г., общините могат да изтеглят дългосрочен заем за разплащане на просрочени задължения. Той поясни още, че този дългосрочен дълг ще стабилизира състоянието на общината и ще спести много значителни разходи за плащане на лихви, такси за водене на дела, такси към частни съдебни изпълнители и др. Максималният размер на дълга, който общината ще поеме, ще бъде в размер на 5 млн. лв. за максимален срок на погасяване до 10 години с 1 година гратисен период по главницата. Годишната лихва ще бъде не повече от 4,5 %, без такси за управление и такси за предсрочно погасяване. Обезпечаването на дългосрочния заем ще бъдат собствени бюджетни средства, а не общинско имущество. Кметът поясни още, че в момента община Карлово има най-ниското ниво на разходи за издръжка на общинската администрация от години назад и целта е този нисък процент спрямо общата сума на бюджета да се запази. На тази база община Карлово може да гарантира обслужването на кредита.
    Общинските съветници приеха още докладни записки, свързани с Промени на разчета за капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2018 г.. Определени бяха и двама общински съветници – Светлозар Янков и Илиян Вълков, за членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения, съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти.
    Всички взети решения ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.