Община Карлово

Официален сайт

I.ПРИХОДИ ТАКСА “БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”, ПРИ 100% СЪБИРАЕМОСТ -     2657312,20
1.Население (жилищни имоти)
Населено място Вид дейност Данъчна
оценка
Промил Приход общ приход
Карлово    Общо   2,3   385779,77
Сметосъбиране 166955248,60 1,6 267128,40  
Поддър.депо 169501962,30 0,6 101701,18  
Поддър.чистота 169501962,30 0,1 16950,20  
Баня    Общо   4,3   54297,88
Сметосъбиране 12455112,90 3,6 44838,41  
Поддър.депо 13513531,00 0,6 8108,12  
Поддър.чистота 13513531,00 0,1 1351,35  
Калофер    Общо   4,3   47229,14
Сметосъбиране 10965310,40 3,6 39475,12  
Поддър.депо 11077169,50 0,6 6646,30  
Поддър.чистота 11077169,50 0,1 1107,72  
Розино    Общо   4,3   23017,49
Сметосъбиране 5294505,10 3,6 19060,22  
Поддър.депо 5653246,90 0,6 3391,95  
Поддър.чистота 5653246,90 0,1 565,32  
Клисура    Общо   4,3   18225,28
Сметосъбиране 4207941,40 3,6 15148,59  
Поддър.депо 4395270,40 0,6 2637,16  
Поддър.чистота 4395270,40 0,1 439,53  
Ведраре    Общо   4,3   14181,53
Сметосъбиране 3239401,80 3,6 11661,85  
Поддър.депо 3599550,70 0,6 2159,73  
Поддър.чистота 3599550,70 0,1 359,96  
Дъбене    Общо   4,3   25216,37
Сметосъбиране 5684052,60 3,6 20462,59  
Поддър.депо 6791113,40 0,6 4074,67  
Поддър.чистота 6791113,40 0,1 679,11  
Васил Левски    Общо   4,3   26131,80
Сметосъбиране 5912670,80 3,6 21285,61  
Поддър.депо 6923122,90 0,6 4153,87  
Поддър.чистота 6923122,90 0,1 692,31  
Кърнаре    Общо   4,3   11203,95
Сметосъбиране 2535809,30 3,6 9128,91  
Поддр.депо 2964336,10 0,6 1778,60  
Поддр.чистота 2964336,10 0,1 296,43  
Иганово    Общо   4,3   4950,91
Сметосъбиране 1094080,80 3,6 3938,69  
Поддър.депо 1446027,30 0,6 867,62  
Поддър.чистота 1446027,30 0,1 144,60  
Пролом    Общо   4,3   3343,20
Сметосъбиране 771789,70 3,6 2778,44  
Поддър.депо 806801,40 0,6 484,08  
Поддър.чистота 806801,40 0,1 80,68  
Московец    Общо   4,3   2598,10
Сметосъбиране 590473,30 3,6 2125,70  
Поддър.депо 674850,00 0,6 404,91  
Поддър.чистота 674850,00 0,1 67,49  
Столетово    Общо   4,3   5644,22
Сметосъбиране 1287396,00 3,6 4634,63  
Поддър.депо 1442273,40 0,6 865,36  
Поддър.чистота 1442273,40 0,1 144,23  
Слатина    Общо   4,3   14441,48
Сметосъбиране 3297982,10 3,6 11872,74  
Поддр.депо 3669630,40 0,6 2201,78  
Поддр.чистота 3669630,40 0,1 366,96  
Войнягово    Общо   4,3   19345,02
Сметосъбиране 4445862,90 3,6 16005,11  
Поддър.депо 4771302,30 0,6 2862,78  
Поддър.чистота 4771302,30 0,1 477,13  
Каравелово    Общо   4,3   25016,84
Сметосъбиране 5722348,40 3,6 20600,45  
Поддър.депо 6309128,40 0,6 3785,48  
Поддър.чистота 6309128,40 0,1 630,91  
Богдан    Общо   4,3   15783,58
Сметосъбиране 3641530,20 3,6 13109,51  
Поддър.депо 3820103,20 0,6 2292,06  
Поддър.чистота 3820103,20 0,1 382,01  
Бегунци    Общо   4,3   4639,77
Сметосъбиране 1068953,60 3,6 3848,23  
Поддър.депо 1130769,90 0,6 678,46  
Поддър.чистота 1130769,90 0,1 113,08  
Горни Домлян    Общо   4,3   3707,53
Сметосъбиране 851220,80 3,6 3064,39  
Поддр.депо 918766,10 0,6 551,26  
Поддр.чистота 918766,10 0,1 91,88  
Домлян    Общо   4,3   4617,36
Сметосъбиране 1061451,20 3,6 3821,22  
Поддър.депо 1137330,30 0,6 682,40  
Поддър.чистота 1137330,30 0,1 113,73  
Климент    Общо   4,3   18261,38
Сметосъбиране 4161354,60 3,6 14980,88  
Поддър.депо 4686440,30 0,6 2811,86  
Поддър.чистота 4686440,30 0,1 468,64  
Соколица    Общо   4,3   4413,37
Сметосъбиране 1015997,30 3,6 3657,59  
Поддър.депо 1079682,20 0,6 647,81  
Поддър.чистота 1079682,20 0,1 107,97  
Христо Даново    Общо   4,3   12816,21
Сметосъбиране 2940863,50 3,6 10587,11  
Поддър.депо 3184435,10 0,6 1910,66  
Поддър.чистота 3184435,10 0,1 318,44  
Куртово    Общо   4,3   2255,39
Сметосъбиране 515676,70 3,6 1856,44  
Поддър.депо 569939,60 0,6 341,96  
Поддър.чистота 569939,60 0,1 56,99  
Марино поле    Общо   4,3   1192,12
Сметосъбиране 265466,50 3,6 955,68  
Поддър.депо 337779,10 0,6 202,67  
Поддър.чистота 337779,10 0,1 33,78  
Певците    Общо   4,3   2505,08
Сметосъбиране 570687,20 3,6 2054,47  
Поддър.депо 643716,50 0,6 386,23  
Поддър.чистота 643716,50 0,1 64,37  
Мраченик    Общо   4,3   2706,78
Сметосъбиране 602757,60 3,6 2169,93  
Поддър.депо 766933,80 0,6 460,16  
Поддър.чистота 766933,80 0,1 76,69  
Всичко Общо       753521,55
           
         2. Фирми          
Нежилищни имоти    
  Общо   9 1045922,94 1045922,94
  Сметосъбиране 77680699,25 1,3 100984,91  
  Поддър.депо 122719224,90 3,2 392701,52  
  Поддър.чистота 122719224,90 4,5 552236,51  
          1799444,49
Приходи разделно събиране         288 000,00
Недобори от предходната година         569867,71
Всичко приход         2657312,20
           
           
Забележка: Фирми - жилищни имоти са изчислени по промила за съответното населено място!