Община Карлово

Официален сайт

1130M
     На 18-ти май, в зала „Васил Караиванов“ в сградата на община Карлово на ул. „Петко Събев“ 1 се проведе първата изнесена приемна за настоящия мандат. Тя беше инициирана от  областния управител Здравко Димитров. В екипа, воден от г-н Димитров, бяха включени главният секретар на Областна администрация-Пловдив –  Борислав Димов, директорът  на дирекция АКРРДС – Николай Аджеларов, директорът на дирекция АПОФУС – Лидия Гимишева и експерти от администрацията. Освен тях присъстваха и  специалисти от регионалните институции – В и К, Басейнова дирекция, Регионална дирекция по горите, Регионална  инспекция  по околна среда и водите и общинска служба по земеделие – гр. Карлово. Те се срещнаха с кмета на гр. Карлово – Емил Кабаиванов, кметове от околните населени места, както и с общински съветници. Целта на изнесената приемна беше, на място и в пряк контакт, да изслушат проблемите им и да намерят начини за тяхното решаване.
    По време на срещата, като основни проблеми се очертаха отстраняването на различните видове аварии по В и К системата и възстановяването на последствията на нарушенията по инфраструктурата след природни бедствия и аварии. Специално внимание беше отделено на проблема със сезонния недостиг на вода в селата Богдан и Васил Левски.
   Като основна задача, която беше поставена пред специалистите, беше начинът за обезпечаване на предстоящите ремонти.
   След Карлово, изнесени приемни ще се организират и в другите общини от областта, като идеята е те да не са еднократни, а да се превърнат в традиция. Това е начин, поставените проблеми да се поставят лично и срокът за тяхното разрешаване да се съкрати.
Източник: Областна администрация Пловдив

1131M