Община Карлово

Официален сайт

B475
     За поредна година СУ „Васил Левски“ се включва с инициативи в Световната седмица на предприемачеството, която тази година се провежда от 13 до 19 ноември. Официален домакин за страната на Световната седмица от нейния старт през 2008 г. е Джуниър Ачийвмънт България. Целта й е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. Те вземат участие в дейности и събития, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, като генерират нови идеи и търсят нови пътища за развитие.
     В Иновационния лагер на 13.11.2017 г. взеха участие 30 ученика, разпределени в 5 екипа. Пет часа учениците работиха по казуса „Как искам да изглежда градът на моите мечти?“. Забавляваха се, спориха, обсъждаха, правиха снимки. От 14:15 часа екипите презентираха пред журито своите решения. Сред тях имаше много различни и интересни идеи – парк със забележителности и обсерватория, включване на млади хора в подкрепа на различни институции в града. Жури, в състав г-жа Мариана Манчева - директор на СУ „Васил Левски“, г-н Стойо Карагенски – заместник-кмет на Община Карлово, професор Марин Русев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и г-н Слави Джалъзов – началник отдел „Канцелария“, Община Карлово, определи за победители Учебна компания „ДЕНК“ и идеята им за разработване на приложение, чрез което да се удовлетворят интересите на различни групи потребители в областта на туризма и да се провокира по-голям интерес към Карлово и региона. На второ място се класира екипът на УК „Калиопа“ - изграждане на многофункционално младежко пространство, което да съдейства за задържането на младите хора в града ни. УК„Пандора“, която се класира на трето място, отново представи идеята си за превръщането на обектите на културното наследство в обществени пространства, в които се произвеждат социални ресурси, генерират се иновации и допринасят за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“.
     Всички идеи показват отговорното отношение на учениците към нашия град и желанието им Карлово да става двигател на икономическа дейност, център на знания, средоточие на творчество и култура, място на общностно взаимодействие и социална интеграция.

    
     Източник: СУ „Васил Левски“