Община Карлово

Официален сайт

                МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО КАРЛОВО
гр. Карлово, ул. “Хр. Проданов” №7
НА ВНИМАНИЕТО
НА ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА КАРЛОВО
И ОБЩИНА СОПОТ
   Във връзка с подготовката за провеждане на жътвената кампания, за периода 21.06.2017 – 26.06.2017г, на територията на община Карлово и община Сопот, съвместно с Главна Дирекция „Аграрно Развитие“ към ОД“Земеделие“ Пловдив ще се извършат проверки за изправността и допускане на земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси за участие в кампанията по прибиране на реколтата, както и за спазването на противопожарните изисквания в селскостопанските обекти.
За да не се допускат пожари през летния период, напомняме следното:
-      за участие в жътвената кампания се допуска само технически изправна, обезопасена и оборудвана с уреди за пожарогасене земеделска техника;
- в никакъв случай да не се пали огън на откритовъв ветровито време;
- при никакви обстоятелства да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, на треви в междублоковите пространства, където има паркирани автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции;
- особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти;
   Още веднъж напомняме, че в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници.
    При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР – глоба в размер от 200 до 2000 лева.
    При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112.                     
РСПБЗН КАРЛОВО