Община Карлово

Официален сайт

1126М

   Проектът „ИЗКЛЮЧЕТЕ агресията и езика на омразата, ВКЛЮЧЕТЕ толерантността и взаимното разбирателство!“ на сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ обедини седем училища от общините Карлово и Сопот в борбата срещу тормоза и агресията в училище. Проектът се финансира от Европейската младежка фондация към Съвета на Европа и цели намаляване проявите на агресия и тормоз в училище и насърчаване приемането на различните и взаимното разбирателство. По проекта бе направена анкета във всички партниращи училища (СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Проданов“, ПГ“ Братя Евлогий и Христо Георгиеви“, ПГ по ЖПТ „Христо Смирненски“, ПГ“Владимир Заимов“, ПГИ „Тодор Влайков“ и ОУ „Райно Попович“). Проведено бе и изнесено интерактивно обучение в гр. Хисар, в което всяко училище бе представено от трима младежи и педагогическия съветник/психолог на училището. В обучението взеха участие и представители на ЦОП-Сопот и възпитатели към МКБПНМ-Карлово, за да споделят за проявите на агресия и извън училище. По време на обучението участниците обсъждаха причините за агресия в училище, влиянието на медиите, модните, филмови и музикални индустрии върху младежите, „влизаха в обувките“ на тормозените и споделяха идеи за справяне с проблема. Предстоят последващи кампании по метода „връстници обучават връстници“ по училищата и организирането на публични прояви на централните площади на  Карлово, Сопот и Клисура. По проекта се обявява и конкурс за есе и рисунка на тема „До къде ще ни отведе агресията?“ за деца и младежи. Творбите може да предавате до 15 юни 2017г., както в училищата-партньори по проекта, така и в Младежки информационен център-Карлово.
Източник: СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“

1127М

1128М