Община Карлово

Официален сайт

Кметът на община Карлово инициира създаването на Национален инициативен комитет по повод честването на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев

B479
 
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов внесе докладна записка в ОбС Карлово, чрез която той инициира създаването на Национален инициативен комитет по повод честването на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев. Това стана ясно на редовно заседание на Общински съвет Карлово, което се проведе в зала „Васил Караиванов“. Кметът предложи да бъде подготвена Национална програма „2018-та годината на Ботев“, която да бъде представена на отговорните държавни институции за утвърждаване и финансиране.
     Съветниците разгледаха и приеха решения за още две докладни записки, свързани с: Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на капитала на „Медицински център – – Карлово“ ЕООД от „Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Киро Попов“ – Карлово“ ЕООД на община Карлово и избирането на д-р Атанас Юнаков за временно изпълняващ длъжността Управител на „Медицински център – – Карлово“ ЕООД; определяне на позицията и даване на мандат за гласуване на представителя на община Карлово – заместник-кметът Стойо Карагенски, на насрочено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
     Приетите решения на редовното заседание на Общински съвет Карлово ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Карлово в законно установения срок.
 

Община Карлово оказва пълно съдействие на учебна компания „ДЕНК“

B476

     Заместник-кметът на община Карлово Стойо Карагенски покани в своя кабинет ученическия екип на учебна компания „ДЕНК“ от СУ „Васил Левски“, която спечели първо място в Световната седмица на предприемачеството, чийто официален домакин за страната е Джуниър Ачийвмънт България. Учениците представиха своята иновативна идея за създаване на мобилно приложение пред специалисти от различни отдели и бяха уверени от заместник-кмета, че ще получат пълна подкрепа и съдействие от страна на община Карлово.
     В учебната компания „ДЕНК“ от СУ „Васил Левски“ участват ученичките от 12-ти клас Виктория Спасова, Озода Мунавар, Денислава Колева, Айшен Бозали и Таня Василева. Тяхната идея е да разработят мобилно приложение под формата на игра, чрез което да се удовлетворят интересите на различни групи потребители в областта на туризма и да се провокира по-голям интерес към Карлово и региона.
     Община Карлово и Фондация Джуниър Ачийвмънт България подписаха споразумение за партньорство през месец януари 2017 г. Целта е ефективно сътрудничество между двете страни в процеса на обучение на младежите по предприемачество. В тази връзка община Карлово винаги ще подкрепя учебните компании от карловските училища и напълно ще съдейства за тяхното явяване на регионални, държавни и европейски състезания.

B477

СУ „Васил Левски“ се включи с инициативи в Световната седмица на предприемачеството

B475
     За поредна година СУ „Васил Левски“ се включва с инициативи в Световната седмица на предприемачеството, която тази година се провежда от 13 до 19 ноември. Официален домакин за страната на Световната седмица от нейния старт през 2008 г. е Джуниър Ачийвмънт България. Целта й е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да го развият чрез иновации и въображение. Те вземат участие в дейности и събития, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, като генерират нови идеи и търсят нови пътища за развитие.
     В Иновационния лагер на 13.11.2017 г. взеха участие 30 ученика, разпределени в 5 екипа. Пет часа учениците работиха по казуса „Как искам да изглежда градът на моите мечти?“. Забавляваха се, спориха, обсъждаха, правиха снимки. От 14:15 часа екипите презентираха пред журито своите решения. Сред тях имаше много различни и интересни идеи – парк със забележителности и обсерватория, включване на млади хора в подкрепа на различни институции в града. Жури, в състав г-жа Мариана Манчева - директор на СУ „Васил Левски“, г-н Стойо Карагенски – заместник-кмет на Община Карлово, професор Марин Русев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и г-н Слави Джалъзов – началник отдел „Канцелария“, Община Карлово, определи за победители Учебна компания „ДЕНК“ и идеята им за разработване на приложение, чрез което да се удовлетворят интересите на различни групи потребители в областта на туризма и да се провокира по-голям интерес към Карлово и региона. На второ място се класира екипът на УК „Калиопа“ - изграждане на многофункционално младежко пространство, което да съдейства за задържането на младите хора в града ни. УК„Пандора“, която се класира на трето място, отново представи идеята си за превръщането на обектите на културното наследство в обществени пространства, в които се произвеждат социални ресурси, генерират се иновации и допринасят за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“.
     Всички идеи показват отговорното отношение на учениците към нашия град и желанието им Карлово да става двигател на икономическа дейност, център на знания, средоточие на творчество и култура, място на общностно взаимодействие и социална интеграция.

    
     Източник: СУ „Васил Левски“

Завърши ремонтът на жп прелезите между град Карлово и село Дъбене

B473

Завърши ремонтът на железните прелези на жп км. 55+437 и км. 57+567 в междугарие Баня – Карлово по 82-ра жп линия, между населените места село Дъбене и град Карлово на автомобилен път ІV-64 -204 община Карлово. 

B474