Община Карлово

Официален сайт

ОбС Карлово взе решение община Карлово да изтегли дългосрочен заем, с който да бъдат покрити просрочени задължения

B549 

     Общински съвет Карлово взе решение община Карлово да изтегли дългосрочен заем, с който да бъдат покрити просрочени задължения. Това стана ясно на провело се заседание в зала „Васил Караиванов“ на 11.04.2018 г.
     Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов припомни, че на основание промените в Закона за общинския дълг, влезли в сила от 2018 г., общините могат да изтеглят дългосрочен заем за разплащане на просрочени задължения. Той поясни още, че този дългосрочен дълг ще стабилизира състоянието на общината и ще спести много значителни разходи за плащане на лихви, такси за водене на дела, такси към частни съдебни изпълнители и др. Максималният размер на дълга, който общината ще поеме, ще бъде в размер на 5 млн. лв. за максимален срок на погасяване до 10 години с 1 година гратисен период по главницата. Годишната лихва ще бъде не повече от 4,5 %, без такси за управление и такси за предсрочно погасяване. Обезпечаването на дългосрочния заем ще бъдат собствени бюджетни средства, а не общинско имущество. Кметът поясни още, че в момента община Карлово има най-ниското ниво на разходи за издръжка на общинската администрация от години назад и целта е този нисък процент спрямо общата сума на бюджета да се запази. На тази база община Карлово може да гарантира обслужването на кредита.
    Общинските съветници приеха още докладни записки, свързани с Промени на разчета за капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2018 г.. Определени бяха и двама общински съветници – Светлозар Янков и Илиян Вълков, за членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения, съгласно Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти.
    Всички взети решения ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Карлово в законно установения срок.Световният ден на ромите бе отбелязан в Карлово

      1800g
       Световният ден на ромите 8 април бе отбелязан в Карлово. Ученици от ОУ ”Христо Г.Данов” село Розино хвърлиха ритуално цветя в Стара река на Арапски мост в памет на жертвите, свои събратя, загинали през Втората световна война.
   Слави Джалъзов началник отдел „Канцелария” при Община Карлово поздрави от името на д-р Емил Кабаиванов кмет на общината присъстващите, като им пожела да са здрави, щастливи и отговорни граждани. " Нека всички ние да живеем в една добронамерена среда на толерантност един към друг и взаимно уважение", каза още Джалъзов.
       На мероприятието присъстваха Ангел Шаламанов кмет на Розино и граждани.
1801g

Младежи от Младежки информационен център-Карлово посетиха центъра за бежанци в Харманли

1799g
        Младежите от Клуба по равнопоставеност на половете към МИЦ-Карлово посетиха РПЦ-Хармални по проект "Влез ми в положението", който организация „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ изпълнява с подкрепата на Българския фонд за жените. Целта на проекта е младежите да "влязат в обувките" на бежанците, да чуят историите на жените и децата бежанци и да споделят после с приятели и връстници наученото. Младежите се срещнаха с жени-бежанки в центъра, от които научиха за трудния им път от Афганистан и Иран до България, за интеграционните предизвикателства и проблеми на бежанците, но и за силният им дух. Една от бежанките в лагера,Салиха Наими,която 36 години е била учител в Афганистан, 17 години директор на училище в Пакистан е основала училище в бежанския център, за да може да обучава децата в центъра, които не ходят в българските училища в града. Тя им разказа как заради ужаса в Афганистан семейството и е трябвало да изостави всичко, въпреки, че са били много заможни и образовани хора, и да търси по-спокоен живот. Тя в момента е в лагера със съпруга си и едната дъщеря, една дъщеря има в Германия, син в Холандия, а най-голямата и дъщеря-лекар е останала със семейството си в Афганистан, за да продължи да изпълнява хуманната си професия въпреки трудностите и ужаса в родната и страна. Историите на Салиха и другите жени, с които младежите разговаряха предстои да бъдат представени в изложба, която ще бъде представяна в кампания по училищата в Карлово и Сопот, за да се изградят у младежите толерантност и съпричастност към съдбите на бежанците.
       По проекта младежите направиха и проучване сред жителите на Харманли, за да се проучат нагласите на българското общество към бежанците там, където местната общност има най-пряк допир с тях. Обобщената анкета също ще бъде представена по време на кампанията в училищата в дискусия с младежите, за да се насърчи и критичното мислене на младите хора.Младежите ще стартират и дарителска акция, след като от срещата-разговор с жените бежанки са установили от какво се нуждаят най-много децата и жените бежанци в РПЦ-Харманли.

1798g

ДА НАПРАВИШ ДОБРО НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

1797g
     През месец февруари 2018 година доброволци от всички възрасти се включиха в инициативата  „Българска мартеница”,организирана от Народно читалище „Васил Левски-1861г.” и Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, Карлово. Изработените мартеници бяха изложени на щанд за продажба. Събраните 270 лева сложиха началото на кампания за закупуване на мултимедия, необходима за дейността на двете институции.
      Семейство Лили и Георги Панчеви подкрепиха инициативата и доплатиха сумата, която бе необходима за закупуване на техниката.Младото семейство много често подкрепя инициативи на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”.
    Екипите на Народно читалище „Васил Левски-1861г.” и Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров” изказват искрената си благодарност на семейство Панчеви и им желаят крепко здраве.
     Добрите дела оставят следа и се помнят!