Община Карлово

Официален сайт

Дата на публикуване: 14.07.2015
Възложител:
  • ОДЗ Радост
Дата на публикуване: 11.07.2016
Възложител:
  • ЦДГ Гина Кунчева - Карлово
Дата на публикуване: 11.07.2016г.
Възложител:
  • ЦДГ Първи юни- Карлово
Дата на публикуване: 11.07.2016 г.
Възложител:
  • ЦДГ Слънце - Карлово
Дата на публикуване: 11.07.2016 г.
Възложител:
  • ОДЗ Зорница - Карлово
Дата на публикуване: 19.07.2016 г.
Възложител:
  • ОДЗ Васил Левски
Дата на публикуване: 19.07.2016 г.
Възложител:
  • ЦДГ Вяра, Надежда и Любов - гр. Баня
Дата на публикуване: 21.07.2016 г.
Възложител:
  • ЦДГ Ана Козинарова