Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Годишни технически прегледи на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника на територията на Община Карлово 22 Май 2017 Посещения: 16
Съобщение 94-00-794/16.02.2017 г. с приложение 16 Май 2017 Посещения: 56
КОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ 15 Май 2017 Посещения: 56
Уведомление от “ЯЕВ” ООД - Изграждане на обект “ Спортно-рекреационен комплекс" 14 Март 2017 Посещения: 278
Уведомление от “Копсис-транс” ООД 14 Март 2017 Посещения: 283
Уведомление от “ЯЕВ” ООД 14 Март 2017 Посещения: 259
График - Пасища, мера и ливади 13 Март 2017 Посещения: 242
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 236
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 273
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 494