Община Карлово

Официален сайт

ОСТЕОПОРОЗА
К ОМПЛЕКСНИ ПРЕГЛЕДИ 

СПЕЦИАЛИСТ - РЕВМАТОЛОГ

                   \Д-р Луканов\

1.ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ С АМЕРИКАНСКИ

   УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ-  ACHILLES EXPRESS’        

Резултатът е сравним с рентгеновите остеоденситометри!

   2.Консултация и препоръки за профилактика и лечение на заболяването остеопороза!

                                              /цена – 10 лв./                                                                                                     

3.РЕВМАТОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ  – /по желание /.                 

/ставни проблеми/.                          

                                                 /цена – 10лв./                                                                                                                                 

     дата              час

Предварителни записвания!

        31 май /сряда/            

   от 09.30 – 14.00 часа             в община Карлово.

На тел.- 0335/54681

Записванията стават в срок най-късно до 19.05.2017 г.