Община Карлово

Официален сайт

П О К А Н А
за публично обсъждане на отчета за
изпълнение на бюджета  на Община Карлово за 2016 година

          На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Карлово инж. Теодор Шойлеков и кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов организират обществено обсъждане на отчета за  изпълнение на бюджета на Община Карлово за 2016 година.
         Каним  жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 12 юли 2017 г. /сряда/ от 16,30 часа в сградата на Община Карлово ул. „П. Събев” №1 -  зала „Васил Караиванов”.
С материалите по обсъждането можете да изтеглите оттук