Община Карлово

Официален сайт

О Б Я В А

        за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за войници във военно формирование 34750- Карлово на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

1. Със заповед № ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 246 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:
1.1. за в. ф. 24150 - Стара Загора, съгласно Приложение № 1;-75 длъжности
1.2. за в. ф. 34750 - Карлово, съгласно Приложение № 2;- 61- длъжности, от които 39 за Карлово и 22 за Казанлък
1.3. за в. ф. 46690 - Пловдив, съгласно Приложение № 3;-16 длъжности
1.4. за в. ф. 28880 - Белене, съгласно Приложение № 4;-20- длъжности
1.5. за в. ф. 24620 - Свобода, съгласно Приложение № 5;-23 - длъжности
1.6. за в. ф. 22220- Сливен, съгласно Приложение № 6; -18 - длъжности
1.7. за в.ф. 38220 - Плевен, съгласно Приложение № 7; - 19- длъжности
1.8. за в.ф. 42600- Мусачево, съгласно Приложение № 8- 14- длъжности

ПРЕДЕЛНА ВЪЗРАСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 28 ГОДИНИ

ВАЖНО ! МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВОЕННОСЛУЖАЩИ, КОИТО СА НАПУСНАЛИ АРМИЯТА /БЕЗ ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИТЕ/ АКО НЕ СА МИНАЛИ 10 ГОДИНИ ОТ НАПУСКАНЕТО И НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 41 ГОДИНИ.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 02.02.2018 Г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО И НА ТЕЛЕФОН 0896/686703-ТЕРЗИЙСКИ