Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО

     В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Наредба 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
УВЕДОМЯВА:

   Жителите на Община Карлово, че  в периода от 05.07.2017  год. до 07.07.2017 год. от 19,30 до 2,00 часа ще се извърши дезинсекция против кърлежи на зелените площи на територията на Община Карлово,  с препарат “РОТРИН 200”, който е включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.
   До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: Внимание! Пръскано е с отроваи отбелязана дата на пръскането и карантинния период.
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА