Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО

    В изпълнение на чл. 9, ал. 2 от Наредба 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
УВЕДОМЯВА:

   Жителите на Община Карлово, че  в периода от 26.06.2017  год. до 30.06.2017 год. от  19,30 до 02,00 часа ще се извърши дезинсекция против кърлежи на зелените площи на територията на Община Карлово,  с препарат “САЙРЪС 10 ЕВ”, който е включен в Регистъра на МЗ  за разрешени  биоцидни препарати. Обработките започват на 26.06.2017 г. в гр. Карлово и продължават в останалите населени места.
   До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с отрова” и отбелязана дата на пръскането и карантинния период.