Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Уведомление от “Център Регион Груп” ЕООД - ПИ № 134076 17 Май 2018 Посещения: 19
Уведомление от “Център Регион Груп” ЕООД 17 Май 2018 Посещения: 18
Заустване на пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води - Мандра за преработка на мляко и млечни продукти 15 Май 2018 Посещения: 25
Уведомления от “САМИТАШ МЕТАЛБАУ” ЕООД 15 Май 2018 Посещения: 18
Инвестиционно намерение на „ВМЗ“ ЕАД-гр. Сопот 10 Май 2018 Посещения: 47
Уведомление от Стойна Дамянова Тодорова 08 Май 2018 Посещения: 30
Уведомление от “Министерство на регионалното развитие и благоустройството 04 Май 2018 Посещения: 55
Инвестиционно намерение на Шенол Алиев Велиев, 20 Април 2018 Посещения: 108
Инвестиционно намерение на Чонка Неделчева Христова, Николай Дишков Христов, Мирослава Дишкова Христова, Евгени Красимиров Илиев, Ралица Красимирова Трон 20 Април 2018 Посещения: 61
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 , относно инвестиционно намерение от "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД 13 Април 2018 Посещения: 82