Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Инвестиционно намерение на Шенол Алиев Велиев, 20 Април 2018 Посещения: 22
Инвестиционно намерение на Чонка Неделчева Христова, Николай Дишков Христов, Мирослава Дишкова Христова, Евгени Красимиров Илиев, Ралица Красимирова Трон 20 Април 2018 Посещения: 11
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 , относно инвестиционно намерение от "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД 13 Април 2018 Посещения: 28
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2, относно инвестиционно намерение от Иван Ангелов Кисов 13 Април 2018 Посещения: 18
Уведомление от Венцислав Станев 11 Април 2018 Посещения: 44
Уведомление от “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД 11 Април 2018 Посещения: 37
Уведомление от ”ПОМОНА БГ” ЕООД 11 Април 2018 Посещения: 33
Уведомление от ”ЕСТРАТО БГ” ООД 11 Април 2018 Посещения: 32
Разрешение за водовземане обект "Почивна станция" и "Цех за преработване на мляко" 05 Април 2018 Посещения: 81
Открит обществен достъп до информация относно инвестиционно намерение от Иван Ангелов Кисов 02 Април 2018 Посещения: 70