Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ-ПРЕРАБОТКА НА РИБА И РИБОВЪДНА БАЗА ВОЙНЯГОВО 21 Юни 2018 Посещения: 1
Уведомление за инвестиционно намерение от "Бакалов-2002" ЕООД. 21 Юни 2018 Посещения: 0
Инвестиционно намерение от Иван Гецов 15 Юни 2018 Посещения: 60
Инвестиционно предложениие от ДРАГОМИР АНГОНОВ 15 Юни 2018 Посещения: 29
Постъпило в Общинска администрация карлово уведомление за инвестиционно предложение от "Емир - 77" ЕООД за : „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ, ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА" 12 Юни 2018 Посещения: 37
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 - „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив 11 Юни 2018 Посещения: 29
Уведомление за инвестиционно предложение от „САМИТАШ МЕТАЛБАУ” ЕООД 11 Юни 2018 Посещения: 31
Постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление за инвестиционно предложение: Строителство на „Търговска, складова, стопанска и обществено обслужваща дейност – офис и магазин за нови авточасти” 08 Юни 2018 Посещения: 29
Постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление за следното инвестиционно предложение: Строителство на „Търговска, складова, стопанска и обществено обслужваща дейност – офис и магазин за нови авточасти” 08 Юни 2018 Посещения: 35
Постъпило в Община Карлово следното инвестиционно предложение: Строителство на „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XXV-1063,кв.69 по УП на гр.Карлово, общ.Карлово; идентичен с ПИ 36498.502.1063 по КККР на гр.Карлово 08 Юни 2018 Посещения: 32