Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 22 June 2018 Hits: 6
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ-ПРЕРАБОТКА НА РИБА И РИБОВЪДНА БАЗА ВОЙНЯГОВО 21 June 2018 Hits: 14
Уведомление за инвестиционно намерение от "Бакалов-2002" ЕООД. 21 June 2018 Hits: 9
Инвестиционно намерение от Иван Гецов 15 June 2018 Hits: 69
Инвестиционно предложениие от ДРАГОМИР АНГОНОВ 15 June 2018 Hits: 38
Постъпило в Общинска администрация карлово уведомление за инвестиционно предложение от "Емир - 77" ЕООД за : „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ, ДЕСТИЛЕРИЯ ЗА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ КУЛТУРИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА" 12 June 2018 Hits: 42
Обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 - „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив 11 June 2018 Hits: 34
Уведомление за инвестиционно предложение от „САМИТАШ МЕТАЛБАУ” ЕООД 11 June 2018 Hits: 36
Постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление за инвестиционно предложение: Строителство на „Търговска, складова, стопанска и обществено обслужваща дейност – офис и магазин за нови авточасти” 08 June 2018 Hits: 35
Постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление за следното инвестиционно предложение: Строителство на „Търговска, складова, стопанска и обществено обслужваща дейност – офис и магазин за нови авточасти” 08 June 2018 Hits: 40