Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) почистваща техника”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 58
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителство, във връзка с подготовка на Община Карлово за кандидатстване по Мярка М 07, подмярка 7.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции". Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 179
„Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителство, във връзка с подготовка на Община Карлово за кандидатстване по Мярка М 07, подмярка 7.2 от ПРСР 2014 - 2020 г.“ по две обособени позиции". Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 140
„Изграждане на ограда за гробищен парк в град Карлово”.. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 192
„Изграждане на ограда за гробищен парк в град Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 174
„Ремонт на улица „Даскал Ботьо“ и къща музей на Даскал Ботьо в гр. Карлово, община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 201
„Доставка на самоходна специализирана (мултифункционална) почистваща техника”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 267
„Консултантски услуги по управление на проект: „Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 411
„Доставка на съдове за събиране на твърди битови отпадъци за нуждите на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 273
„Авариен ремонт на покрива на МБАЛ „Киро Попов“ гр. Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 465