Община Карлово

Официален сайт

МКБППМН обявява литературен конкурс на тема "Ако бях учител..."

                                                                                                            Untitled 3 ОБЩИНА КАРЛОВО  1485M
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ОБЯВЯВА
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
на тема
„АКО БЯХ УЧИТЕЛ………………………”
            Конкурсът се организира във връзка превантивната дейност на комисията и намаляване броя на отпадналите ученици от училище, проучване мнението им за учителската професия, за това какво е да си учител, какво биха променили в образователната система, какви проблеми виждат те в ролята си на учител и как ще се справят с тях.
Регламент:
Организатор: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Карлово
Срок за представяне на произведенията: 30 април 2018 г. на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел. 0335 54683
Участници в конкурса:Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от училищата на територията на община Карлово. Всеки кандидат участва с по едно авторско произведение.
Възрастови категории:
І категория: от ІІ до ІV клас
ІІ категория: от V до VІІІ клас
ІІІ категория: от ІХ до ХІІ клас
Техники и жанрове: Разказ, стихотворение, есе, приказка на тема „Ако бях учител……..”. Обем на творбите до две страници, формат А4, напечатани. Всяка изпратена творба да съдържа: трите имена на участника, години, училище, клас, тел. за връзка, ръководител.
Оценяване: Творбите се оценяват от жури.
Награден фонд: Наградите за І, ІІ и ІІІ място се присъждат от организаторите за всяка възрастова група.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в сайта на община Карлово, а награждаването ще бъде на 16.05.2018 г. в общинска библиотека „Д.р Иван Богоров” – гр. Карлово

1486M


ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НОСИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА НАГРАДА ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ИМЕТО НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА НОСИТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА ЧИСТОТАТА НА
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
НА ИМЕТО НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ ЗА 2018 ГОДИНА
         Предложения за носители на Националната награда за чистота на българския език „Д-р Иван Богоров“ могат да правят български литературни съюзи и сдружения, литературни дружества и клубове, образователни, културни и научни институции, граждански сдружения, граждани.
       Носители на наградата „Д-р Иван Богоров“ могат да бъдат български и чужди автори на произведения, написани на български език в следните направления:
·         литературни произведения;
·         литературна критика;
·         публицистика;
·         научни изследвания;
       Предложенията и съпътстващите ги творби се представят на хартиен носител в 2 екземпляра, при възможност – и в електронен вариант. Когато предложението е за цялостно творчество, се прилага и изчерпателна библиография.
Пълният текст на Статута на Националната награда може да бъде намерен на официалния сайт на Община Карлово.
     Крайният срок за приемане на предложения и творби е 31 юли 2018 година на адрес:
Община Карлово,
ул. „Петко Събев“ №1
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Празници на Карлово

   

Събор в с. Иганово

ОБЩИНА КАРЛОВО
и кметство с. ИГАНОВО

Ви канят на традиционен събор
на 28.04.2018 г. от 16.00 ч.

За доброто настроение ще се погрижи оркестър „Славей“ с ръководител Славчо Ангелов.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!