Община Карлово

Официален сайт

  ОБЩИНА КАРЛОВО МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Във връзка с превенция и намаляване броя на отпадналите ученици от училище

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС „КЛАС НА МЕСЕЦА”

Регламент: В конкурса могат да участват всички училища на територията на община Карлово.

Критерии за участие:

1. Успех на класа
2.
Дисциплина /определя се с оценка от 1 до 10/
3.
Активност на класа /определя се с оценка от 1 до 10/

4. Постижения на класа /посочват се за месеца/
5. Поддържане на материалната база /определя се с оценка от 1 до 10/
  • Всяко училище излъчва по един клас всеки месец от съответната възрастова група:

Начален курс
Среден курс
Горен курс

  • Подава информацията в МКБППМН до 5 – то число на следващия месец.
  • Победителите ще получат грамота и награда.
                В края на учебната година МКБППМН ще връчи голямата награда на конкурса – ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ и ще излъчи „Клас на годината”.

    „БЪДИ ОТГОВОРЕН – ПРИСЪСТВАЙ В ЧАС”

    НАГРАДАТА СИ ЗАСЛУЖАВА!