Община Карлово

Официален сайт

Untitled 3


П О К А Н А
ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ “ПЪРВА КОПКА” В ГРАД КАРЛОВО
      Община Карлово има удоволствието да Ви покани на 13.10.2017 г. /петък/ на встъпителна пресконференция и официална церемония “Първа копка” на обект ДГ “СЛЪНЦЕ” от 10.00 часа в двора на градината и на официална церемония “Първа копка” на обект СУ “Васил Левски” от 11.30 часа в двора на училището.
     В рамките на пресконференцията ще се огласи стартирането на проект “Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали”, финансиран от Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”
     Официалните церемонии “Първа копка” на обектите ДГ “СЛЪНЦЕ” и СУ “Васил Левски” в гр. Карлово ще дадат старт на строително монтажните работи и на следните обекти: СУ “Васил Левски” – сграда, находяща се на ул. “Стремски полк” № 6; СУ “Васил Левски” – сграда, находяща се на ул. “Александър Стамболийски” № 18; ОУ “Св. св. Кирил и Методий”; СУ “Христо Проданов”; ОУ “Райно Попович”; ДГ “Първи юни”; ДГ “Гина Кунчева”; ДГ “Васил Левски”, ДГ “Слънце”, гр. Карлово и филиал в кв. Сушица; ДГ “Зорница”; ДГ “Ана Козинарова” в с. Розино.