Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, за многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Карлово, бул. „Освобождение” № 24” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 1428
ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА СГРАДИ - ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ... Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 803
„Благоустрояване на междублокови пространства по плана на гр. Карлово, община Карлово” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 1314
„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, по обособени позиции, за четвъртата група от сгради” Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 2010
"ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО" Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 1339
„Основен ремонт на ул. „Средна гора”, ул. „П. Р. Славейков” и ул. „Пролет” в гр. Карлово – инженеринг” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 1387
”РЕМОНТ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „ХРИСТО БОТЕВ“ В гр. КАЛОФЕР” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 2478
„Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Община Карлово, разделени по обособени позиции” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 1448
Изготвяне на работни инвестиционни проекти в рамките на Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Написана от Super User Посещения: 1850
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово, по обособени позиции” Написана от Super User Посещения: 1934