Община Карлово

Официален сайт

Title Author Hits
„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, за многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Карлово, бул. „Освобождение” № 24” Written by Обществени поръчки1 Hits: 1293
ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА СГРАДИ - ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ... Written by Обществени поръчки1 Hits: 750
„Благоустрояване на междублокови пространства по плана на гр. Карлово, община Карлово” Written by Обществени поръчки1 Hits: 1186
„Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, по обособени позиции, за четвъртата група от сгради” Written by Обществени поръчки3 Hits: 1879
"ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО" Written by Обществени поръчки1 Hits: 1215
„Основен ремонт на ул. „Средна гора”, ул. „П. Р. Славейков” и ул. „Пролет” в гр. Карлово – инженеринг” Written by Обществени поръчки1 Hits: 1247
”РЕМОНТ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „ХРИСТО БОТЕВ“ В гр. КАЛОФЕР” Written by Обществени поръчки1 Hits: 2328
„Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Община Карлово, разделени по обособени позиции” Written by Обществени поръчки1 Hits: 1331
Изготвяне на работни инвестиционни проекти в рамките на Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие Written by Super User Hits: 1688
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово, по обособени позиции” Written by Super User Hits: 1775