Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово Написана от Админ Посещения: 29
Доставка на гориво за отопление на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ) - гр. Баня, Община Карлово Написана от Админ Посещения: 26
„ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 188
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 197
„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и 3 ЗУТ и съставяне на технически паспорти и за изготвяне на обследване..." Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 415
„Основен ремонт и реконструкция на площад „Васил Левски“ в град Карлово, Община Карлово“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 573
„Реконструкция на спортен комплекс „Васил Левски“ в град Карлово, Община Карлово“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 591
„Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти включени в проект „Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в община Карлово и филиали“, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 301
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти включени в проекти на община Карлово, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.,по две обособени позиции" Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 673
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проекти на Община Карлово, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020“, по три обособени позиции“ Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 430