Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 430
„Реконструкция на улици в населени места в Община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 371
„Приготвяне и доставка на храна по обособени позиции" Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 365
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти:„Основен ремонт на улица „Дружба“;„Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“; „Междублоково пространство в кв.6, финансирани по ОПРР 2014-2020. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 219
Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти: Пешеходна зона по ул.„Водопад”,ул.„В.Левски“,ул.„Т.иАна Пулеви“, ул.„Ал.Стамболийски", ул.„Т.Каблешков“,„Предблокови пространства ул.„Ал. Стамболийски“, финансирани по ОПРР Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 218
Доставка на течни горива и масла за МПС за нуждите на Община Карлово Написана от Админ Посещения: 325
Доставка на гориво за отопление на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ) - гр. Баня, Община Карлово Написана от Админ Посещения: 327
„ЛАНДШАФТНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГРАД КАРЛОВО“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 543
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 679
„Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1 и 3 ЗУТ и съставяне на технически паспорти и за изготвяне на обследване..." Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 728