Община Карлово

Официален сайт

Възложител
Община Карлово
Състояние
Отворена
Краен срок за подаване на оферти
15/03/2018 17:00
Преписка
Решения/Обявления/Информации
Документи
pdf документация - 13.02.2018 г.
pdf протокол 1 - 16.03.2018 г.
pdf публично отваряне на ценови оферти - 26.03.2018 г.
pdf протокол 2 - 29.03.2018 г.
pdf протокол 3 - 29.03.2018 г.
pdf доклад - 29.03.2018 г.
pdf решение - 29.03.2018 г.
pdf съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от зоп - 29.03.2018 г.