Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
“БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК В ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО – ИНЖЕНЕРИНГ” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 989
„Ландшафтно поддържане на зелени площи в град Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 456
“Извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности на обекти на територията на община Карлово” Написана от Обществени поръчки1 Посещения: 792
Доставка на два броя фабрично нови леки автомобила за нуждите на Община Карлово Написана от Super User Посещения: 655
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карлово Написана от Админ Посещения: 842
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карлово. Написана от Админ Посещения: 683
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 АЛ. 1, Т. (1 - 5) И АЛ. 2 ЗУТ И....... Написана от Админ Посещения: 704
„ИЗГОТВЯНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ НА ЧЕТИРИ БРОЯ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД КАРЛОВО” Написана от Админ Посещения: 675
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕСМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА... Написана от Админ Посещения: 2029
Изготвяне на архитектурни заснемания на седем броя сгради в община Карлово Написана от Админ Посещения: 759