Община Карлово

Официален сайт

Title Author Hits
“БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК В ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО – ИНЖЕНЕРИНГ” Written by Обществени поръчки1 Hits: 1419
“Извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности на обекти на територията на община Карлово” Written by Обществени поръчки1 Hits: 1126
Доставка на два броя фабрично нови леки автомобила за нуждите на Община Карлово Written by Super User Hits: 1027
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карлово Written by Админ Hits: 1302
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Карлово. Written by Админ Hits: 1098
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169 АЛ. 1, Т. (1 - 5) И АЛ. 2 ЗУТ И....... Written by Админ Hits: 1139
„ИЗГОТВЯНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ НА ЧЕТИРИ БРОЯ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД КАРЛОВО” Written by Админ Hits: 1044
„ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕСМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА... Written by Админ Hits: 2526
Изготвяне на архитектурни заснемания на седем броя сгради в община Карлово Written by Админ Hits: 1227
Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ ... Written by Админ Hits: 850