Община Карлово

Официален сайт

      Туристически комплекс „Старинно Карлово” е реализиран по проект BG 161РО001/3.1-03/2010/046 на оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 2 465 149 лв, от които 374 057 осигурени от Община Карлово

      По европейски проект са реставрирани и адаптирани пет знакови за град Карлово сгради с висока историческа и естетическа стойност. Това са едни от най-емблематичните единични паметници на културата в града. Целостта на архитектурния ансамбъл е уникална възможност за посетителите да се потопят в неповторимата възрожденска атмосфера на един изключително своеобразен български град, в който всеки може да преоткрие себе си и своите корени.

Архитектурен комплекс "Старинно Карлово"

 •        Бухаловият хан е една от емблематичните възрожденски къщи в красивия комплекс “Старинно Карлово” , построена около средата на ХІХ век
  Прочети
 • Патевата къща е друг магнетичен обект от комплекс “Старинно Карлово” . В нея господар е карловската маслодайна Роза. Тя ни отвежда
  Прочети
 • Построена е през 1863 г. от Васил Патев, наследник на известния търговец на платове, колониални стоки и манифактура Патю Хаджиминчев.
  Прочети
 • Белият двор е емблематична къща от комплекса „Старинно Карлово” която е образец на възрожденския карловски майсторлък в градинското оформяне, съхранил

  Прочети
 • Къща “Райно Попович”

  Част от комплекс „Старинно Карлово” е и къщата на учителя и книжовник Райно Попович, която е паметник
  Прочети