Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Автор Посещения
„Извършване на дезинфекция, дезакаризация, дезинсекция и дератизация на терени и територии на територията на Община Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 654
„Извършване на почистване на речното корито на река „Стара река“, на територията на гр. Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 1030
„Извършване на почистване на речното корито на река „Стара река“, на територията на гр. Карлово“. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 994
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Баня, с. Климент и с. Дъбене Написана от Админ Посещения: 1130
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура, общ. Карлово”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 1194
„Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово-с. Дъбене-с. Войнягово с дължина 9+200 kм.”. Написана от Обществени поръчки3 Посещения: 1390