Община Карлово

Официален сайт

Title Author Hits
„Извършване на дезинфекция, дезакаризация, дезинсекция и дератизация на терени и територии на територията на Община Карлово“. Written by Обществени поръчки3 Hits: 485
„Извършване на почистване на речното корито на река „Стара река“, на територията на гр. Карлово“. Written by Обществени поръчки3 Hits: 863
„Извършване на почистване на речното корито на река „Стара река“, на територията на гр. Карлово“. Written by Обществени поръчки3 Hits: 837
Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Баня, с. Климент и с. Дъбене Written by Админ Hits: 959
„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура, общ. Карлово”. Written by Обществени поръчки3 Hits: 1057
„Реконструкция на отсечка от общински път гр. Карлово-с. Дъбене-с. Войнягово с дължина 9+200 kм.”. Written by Обществени поръчки3 Hits: 1211