Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 11.08.2017 г. 11 Август 2017 Посещения: 26
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 11.08.2017 г. 11 Август 2017 Посещения: 22
Конкурс в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи" за следната длъжност 04 Юли 2017 Посещения: 84
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 03-07-2017 03 Юли 2017 Посещения: 96
МКБППМ набира кандидати за длъжноста "Обществен възпитател" 28 Юни 2017 Посещения: 256
Конкурс в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище 20 Юни 2017 Посещения: 170
Конкурс в дейност "Допълнителна педагогическа подкрепа за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище - Лятно училище 1" 26 Май 2017 Посещения: 260
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" за длъжността "Педиатър" 15 Май 2017 Посещения: 176
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 06 Април 2017 Посещения: 318
Подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията в дейност "Здравна консултация за деца и подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи " 06 Април 2017 Посещения: 301