Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 24.04.2018 г. 24 Април 2018 Посещения: 2
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 13.03.2018 г. 13 Март 2018 Посещения: 115
Обявява конкурс за избор на здравен медиатор за гр. Карлово, общ. Карлово 14 Февруари 2018 Посещения: 218
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 19.01.2018 г. 19 Януари 2018 Посещения: 195
Конкурс за избор на здравен медиатор за с. Розино, общ. Карлово 09 Януари 2018 Посещения: 303
Провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медицински център – І – Карлово” ЕООД гр.Карлово - избор на управител. 02 Януари 2018 Посещения: 293
Провеждане на процедура по подбор на персонал за Център за ранна интервенция на уврежданията "По-добре заедно", в дейност "Формиране и развитие на родителски умения" 15.12.2017 г. 15 Декември 2017 Посещения: 187