Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 332
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 367
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 568
Обявление - 13.12.2016 г. 13 Декември 2016 Посещения: 802
Обява - СУ "Христо Проданов" Карлово 30 Ноември 2016 Посещения: 939
Обявление 11.11.2016 г. 11 Ноември 2016 Посещения: 706
Съобщение за публично обявяване 07 Ноември 2016 Посещения: 641
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕННО ОБСЪЖДАНЕ по чл. 62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията 03 Октомври 2016 Посещения: 544
Заповед № РД - 5868/04.08.201 г. и График за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37В, ал. 1 от ЗСПЗЗ 18 Август 2016 Посещения: 750
Обявление - Общинска служба земеделие 18 Август 2016 Посещения: 933