Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд 13 Юни 2017 Посещения: 598
Годишни технически прегледи на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника на територията на Община Карлово 22 Май 2017 Посещения: 456
Уведомление от “ЯЕВ” ООД - Изграждане на обект “ Спортно-рекреационен комплекс" 14 Март 2017 Посещения: 835
Уведомление от “Копсис-транс” ООД 14 Март 2017 Посещения: 926
Уведомление от “ЯЕВ” ООД 14 Март 2017 Посещения: 832
График - Пасища, мера и ливади 13 Март 2017 Посещения: 794
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 732
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 765
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 911
Обявление - 13.12.2016 г. 13 Декември 2016 Посещения: 1265