Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Дата на създаване Посещения
Годишни технически прегледи на зърноприбиращата и зърноизвозващата земеделска техника на територията на Община Карлово 22 Май 2017 Посещения: 393
Уведомление от “ЯЕВ” ООД - Изграждане на обект “ Спортно-рекреационен комплекс" 14 Март 2017 Посещения: 758
Уведомление от “Копсис-транс” ООД 14 Март 2017 Посещения: 797
Уведомление от “ЯЕВ” ООД 14 Март 2017 Посещения: 736
График - Пасища, мера и ливади 13 Март 2017 Посещения: 685
График - Трайни насаждения 13 Март 2017 Посещения: 644
Инвестиционно предложение от "Мобилтел" 09 Март 2017 Посещения: 670
Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имоти ОПФ, представляващи полски пътища за земилищата на територията на община Карлово 20 Декември 2016 Посещения: 846
Обявление - 13.12.2016 г. 13 Декември 2016 Посещения: 1168
Обява - СУ "Христо Проданов" Карлово 30 Ноември 2016 Посещения: 1300